Level 9 Level 11
Level 10

Bej per te qeshur!


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to need
të kesh nevoj
help
ndihmë
i need help
kam nevoj për ndihmë
to say
të thuash
how do you say...in English?
si thuhet në Anglishtë?
to know
të dish
I don't know
nuk e di
to understand
të kuptosh
I don't understand
nuk kuptoj
do you understand?
kupton?
me too
edhe unë
me neither
edhe unë jo
to meet
të takosh
nice to meet you
gëzohem që ju takoj
great
shkëlqyeshëm
that's great!
është e shkëlqyeshëm!
happy to help
më bëhet qefi tju ndihmoj
here
këtu
here you go
ja ku qënke
welcome!
mirë se vini!
you're welcome
asgjë
luck
fat
good luck!
paç fat!