Level 7 Level 9
Level 8

Dalim te hajm jashte?


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a restaurant
nje restorant
a table
nje tavoline
a menu
nje menu
a bill
nje fature
a knife
nje thike
a fork
nje pirun
a spoon
nje luge
chopsticks
shkopinj
can
mund, mundet
to go
të shkosh
to have
të kesh
to order
të porosisësh
to eat
të hash
to drink
të pish
ready
gati
take-away
për të marr me vete (ushqim)
the
(Artikull i percaktuar "the" përdoret me emrat e numërueshëm dhe të panumërueshëm në njëjës dhe shumës)
for
për
a table for two please
një tavolin per dy persona ju lutem
can we have ... please?
a mundemi të kemi ... ju lutem?
can we have the menu please?
a mundë te na jepni menun ju lutem?
are you ready?
je/jeni gati?
are you ready to order?
je/jeni gati te besh/beni porosin?
yes please
po, ju lutem
no thank you
jo, faleminderit