Level 8 Level 10
Level 9

Te shprehim si eshte dicka


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to think
të mendosh
to be
të jesh
he's
ai është
she's
ajo është
wonderful
e/i mrekullueshëm
beautiful
e/i bukur
strong
e/i fort
weak
e/i dobët
fat
e/i shëndosh
thin
e/i dobët
nice
e/i mirë
ugly
e/i shëmtuar
cool
e/i hijshëm
big
e/i madh
short
e/i shkurtër
small
e/i vogël
long
e/i gjat
too
gjithashtu
she's wonderful
ajo është e mrekullueshme
he's beautiful
ai është i bukur
it's nice
është e/i lezetshëm
how wonderful!
cfar mrekullie!
what do you think?
si mendon?
I think ...
mendoj ...
I think it's cool
mendoj është mirë/super
I think it's too big
mendoj është shumë e/i madh
I think so too
edhe unë ashtu mendoj
I don't think so
nuk mendoj ashtu