1
Ready to learn
Begroetingen
2
Ready to learn
Voorstellen
3
Ready to learn
Gesprekken
4
Ready to learn
Akkoord
5
Ready to learn
Excuses
6
Ready to learn
Onenigheid
7
Ready to learn
Afkomst
8
Ready to learn
Vraag en antwoord
9
Ready to learn
Signaalwoorden
10
Ready to learn
Waar?
11
Ready to learn
Beroepen
12
Ready to learn
Werkwoorden
13
Ready to learn
Eten
14
Ready to learn
Drinken
15
Ready to learn
Groente & fruit
16
Ready to learn
Overig eten
17
Ready to learn
Uiteten
18
Ready to learn
Winkelen
19
Ready to learn
Kleding
20
Ready to learn
Kleuren
21
Ready to learn
Afrekenen
22
Ready to learn
Gevoelens
23
Ready to learn
Mening
24
Ready to learn
Het weer
25
Ready to learn
Beschrijving
26
Ready to learn
Noodgevallen
27
Ready to learn
Lichaam
28
Ready to learn
Ziek zijn
29
Ready to learn
Bij de dokter
30
Ready to learn
Familie
31
Ready to learn
Relaties
32
Ready to learn
Flirten
33
Ready to learn
Liefde
34
Ready to learn
Kantoor
35
Ready to learn
School
36
Ready to learn
Getallen
37
Ready to learn
Rangtelwoorden
38
Ready to learn
Wanneer?
39
Ready to learn
De tijd
40
Ready to learn
Data
41
Ready to learn
In de auto
42
Ready to learn
In het verkeer
43
Ready to learn
Openbaar vervoer
44
Ready to learn
Computer
45
Ready to learn
Sport
46
Ready to learn
Afspreken
47
Ready to learn
Op stap
48
Ready to learn
In de kroeg
49
Ready to learn
Telefoon
50
Ready to learn
Woonkamer
51
Ready to learn
Slaapkamer
52
Ready to learn
Badkamer
53
Ready to learn
Keuken
54
Ready to learn
Zelfst. naamw. - mannelijk
55
Ready to learn
Zelfst. naamw. - vrouwelijk
56
Ready to learn
Zelfst. naamw. - onzijdig
57
Ready to learn
Voorzetsels
58
Ready to learn
Pers. voornaamwoorden
59
Ready to learn
Trappen van vergelijking
60
Ready to learn
Gebiedende wijs