Level 4 Level 6
Level 5

Уақыт сұрау


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Уақыт сұрау
Time
Сағат қанша?
What time is it?
Сегізге жиырма минут қалды.
It's twenty to eight.
Төрттен он минут кетті.
It's ten past four.
Әлі ерте.
It's early.
Кеш болып кетті ме?
Is it late?
Ол жерге жаяу қанша уақытта жетуге болады?
How long does it take to walk over there?
Сағат қанша болғанын айтып жіберіңізші.
What's the time, please?
Маған нақты уақытты айтыңызшы.
Could you tell me the right time, please?
Сағат бес.
It's five.
Сағат тура алты.
It's six o'clock.
Сағат үш жарым.
It's half past three.
Екіден он бес минут кетті.
It's quarter past two.
Тоғызға он бес минут қалды.
It’s quarter to nine
Жетіге бес минут қалды.
It's five to seven.
Жетіден бес минут кетті.
It's five past seven.
Сағат түскі (түнгі) он екі.
It's noon (midnight).
Ой, сондай кеш болып кетті ме?
Oh, is it as late as that!
Сағат тоғыз болып қойды ма?
Is it nine already?
Менің сағатым он минут артта (алдыда).
My watch is ten minutes slow (fast).
Менің сағатым тоқтап қалды.
My watch has stopped.
Мен сағаттың неше екенін білмеймін.
I don't know what time it is.
Біздің уақытымыз көп.
We have plenty of time.
Бүгін ол кешігіп жатыр.
He's late today.
Мен тым ерте келіп қойған жоқпын ба?
Am I too early?
Сіз кешіктіңіз.
You are late.
Жылдамдатыңыз!
Hurry up!
Тезірек!
Be quick!
Бүгін нешесі?
What's the date today?
Кеше нешесі болып еді?
What was the date yesterday?
Бүгін үшінші мамыр.
Today it is the third of May.
Бүгін аптаның қай күні?
What's the day of the week today?
Бүгін дүйсенбі.
Today it is Monday.