Level 2
Level 1

New level


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
maintain
muhafaza etmek, devam ettirmek
entirely
tamamen, tümüyle
troop
tabur
ad hoc
geçici / bu maksatla
individual
şahsi, bireysel
assign
tahsis etmek
pledge
taahhüt vermek, rehin, güvence olarak vermek
contain
kontrol altına almak
turn into
-e dönmek
meddling
burnunu sokan
arise from
kaynaklanmak, ileri gelmek
deliberation
görüşme, uzun uzun görüşme
inappropriate
yakışıksız
compel
zorlamak
humanitarian
yardımsever, insancıl