Level 3 Level 5
Level 4

New level


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
grain
tanecik, zerrecik, tahıl tanesi, ağaç damarı
fowl
kümes hayvanı
constitute
oluşturmak
will
irade
trait
özellik
ape
maymun
restrain
dizginlemek
tear
yırtmak
fly in the face of
hiçe saymak, zıt düşmek, baş kaldırmak
inflict on
üzerine yıkmak, kötü bir şeye uğratmak
free range
açık alanda yemlenen
acquaint
bildirmek, haberdar etmek, tanıtmak
acquire
elde etmek
adore
tapmak, hayran olmak
adorn
donatmak, süslemek