Level 4 Level 6
Level 5

New level


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accede
bir şeyi kabul etmek, razı olmak
acclaim
alkışlamak, övmek, övgü
accompany
eşlik etmek
newly-wed
yeni evli
admit
kabul etmek
awesome
müthiş
surface
yüzeye çıkmak
vice versa
aksine, aksi yönde, ve aksi bir şekilde de
identify
kimliğini belirlemek, tespit etmek
broadcasting
radyo-televizyon yayıncılığı, yayım
spy
casus, casusluk etmek
revelation
ifşa, ifşaat, vahiy
chancellor
Almanya'da şansölye, başbakan
recognition
kabul,onama
assertion
iddia
tone
tavır