Level 7 Level 9
Level 8

New level


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
round up
suçluları yakalamak
breach
ihlal
ensure
sağlamak, garantiye almak
alter
değiştirmek, değişmek, tebdil etmek
burden
yük, yüklemek, sıkıntı çekmek, sırtına yüklemek
bring about
yol açmak, beraberinde getirmek
work out
çözmek, çözümlemek / idman yapmak / başarılı olmak veya iyi bir şekilde sonuçlanmak
form
şekillendirmek
pattern
model, örnek
deal with
üstesinden gelmek
precisely
tam olarak, aynen öyle, tam da...
enable
fırsat sunmak, olanak vermek
deteriorate
kötüye gitmek, kötüleşmek