Level 5 Level 7
Level 6

Les 6


75 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jak
hoe?
kde
waar?
jaký
wat voor een?
proč
waarom?
který
welke?
čí
wiens?
kdy
wanneer?
kniha
het boek (v)
časopis
het tijdschrift (m)
žákyně
de leerlinge, de scholiere (v)
přítel
de vriend (m)
přítelkyně
de vriendin (v)
pan
heer, mijnheer
paní
mevrouw
odkud
waarvandaan?
kam
waarheen?
peníze
het geld (m)
krátký
kort (bijv. nw)
vysoký
hoog (bijv. nw.)
tady
hier
tam
daar
dlouhý
lang (bijv. nw)
ted'
nu
ale
maar (voegwoord)
manžel
de echtgenoot (m)
manželka
de echtgenote (v)
manželé
man en vrouw (meervoud)
Nizozemsko
Nederland (o)
Čech
de Tsjech (m)
Češka
de Tsjechische (v)
znát (se)
(elkaar) kennen (ww) *
zná
hij kent
znají
zij kennen
zvláštní
vreemd, eigenaardig (bijv. nw)
dělat
doen, maken, verrichten (ww)
děláte
u doet, jullie doen
čas
de tijd (m)
nemůžeme
we kunnen niet, we zijn niet in staat
moct
kunnen, in staat zijn (ww), - (begint niet met een 'u')
najít
vinden (ww)
ukažte
laat (eens) zien
al
už to mám
ik heb het al
bude
zal zijn
vedle
ernaast (bijwoord) + als voorzetsel + 2
jak se tam dostaneme
hoe komen we er?
dostat se
ergens komen
jet
rijden, gaan (ww)
jede
hij gaat, hij rijdt
můžete
u kunt
metrem
met de metro
stanice
het station, de halte (v)
mockrát
dikwijls, vele malen
nábřeží
de kade (o)
úplný
volledig, volkomen (bijv. naamw)
kufr
de koffer (m)
nahoře
boven (bijwoord)
kavárna
het café (v)
hospoda
het café, de herberg (v)
at' žije
lang zal hij leven, leve de ... *
pojd'me
laten we gaan
hned
direct, dadelijk, meteen (bijwoord)
otázka
de vraag (v)
naproti
aan de overkant, tegenover (bijwoord) + als voorzetsel + 3
laskavý
aardig, vriendelijk (bijv. nw.) - begint niet met een 'h' en niet met een 'p'
za málo
niets te danken (niet: není zač
volný
vrij, beschikbaar (bijv. nw.)
přání
de wens, het verlangen (o)
jistě
zeker, natuurlijk (bijwoord) -> begint niet met een 's'
vzadu
achter (bijwoord)
vpředu
vooraan (bijwoord)
zád'
de achterkant (v) - begint niet met een 'v'
trochu
een beetje (bijwoord)
konečně
eindelijk (bijwoord)
pokladna
de kassa (v)