Level 3 Level 5
Level 4

Seriálové hlášky I


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Friends
Přátelé
I feel violated. And not in a good way
Cítím se znesvěcený. A ne v dobrém slova smyslu
Joey doesn't share food
Joey se o jídlo nedělí
Because I told everyone he slept with dinosaurs
Protože jsem všem řekl, že spal s dinosaurama
How you doin'?
Jak se vede?
Doctor Who
Doktor Kdo (Pán času)
That won't last. He's gay and she's an alien
To nevydrží. On je gay a ona je mimozemšťan
Run. Run you clever boy, and remember ...
Běž. Běž ty chytrolíne a pamatuj ...
Rory, put Hitler in the closet
Rory, dej Hitlera do skříně
Believe me, I am the Doctor
Věř mi, já jsem Doktor
Under The Dome
Pod kopulí
Never give a good politician time to pray
Nikdy nedávej dobrému politikovi čas na motlitbu
You are just a loser that tries to scare kids
Ty jsi jenom posera, co se pokouší vystrašit děti
The monarch will be crowned
Monarcha bude korunován
The pink stars are falling
Ty růžové hvězdy padají
The Simpsons
Simpsonovi
Unlike most of you, I am not a nut
Na rozdíl od většiny z vás, já nejsem blázen
Did you ever wonder if hippopotamuses think that rhinos are unicorns?
Přemýšlel jsi někdy, jestli si hroši myslí, že nosorožci jsou jednorožci?
Ralph, who's favorite color is peanut butter
Ralf, jehož oblíbená barva je arašídové máslo
Listen, you big, stupid space creature, nobody, but nobody, eats the Simpsons
Poslouchej, ty velká, pitomá vesmírná příšero, nikdo, ale opravdu nikdo nejí Simpsnovy
The IT Crowd
Partička IT
I came here to drink milk and kick ass. And I've just finished my milk.
Přišel jsem sem pít mléko a nakopak zadek. A právě jsem dopil své mléko.
Good morning, that's a nice tnetennba
Dobré ráno, to je pěkná tnetennba
We have two lovely children - Zenith and Quasar
Máme dvě překrásné děti - Zenith a Quasar
Why are you giving me the secret signal to shut up?
Proč mi dáváš ten tajný signál abych zmlknul?