Level 4 Level 6
Level 5

Vade-, måke- og aleker


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Vannrikse
Myrrikse
Åkerrikse
Sivhøne
Sothøne
Trane
Tjeld
Avosett
Dverglo
Sandlo
Boltit
Heilo
Vipe
Polarsnipe
Sandløper
Dvergsnipe
Temmincksnipe
Fjæreplytt
Myrsnipe
Fjellmyrløper
Brushane
Kvartbekkasin
Enkeltbekkasin
Dobbeltbekkasin
Rugde
Svarthalespove
Lappspove
Småspove
Storspove
Sotsnipe
Rødstilk
Gluttsnipe
Skogsnipe
Grønnstilk
Strandsnipe
Svømmesnipe
Polarsvømmesnipe
Steinvender
Tyvjo
Fjelljo
Storjo
Dvergmåke
Hettemåke
Fiskemåke
Sildemåke
Gråmåke
Polarmåke
Svartbak
Krykkje
Ismåke
Rovterne
Spiltterne
Markrellterne
Rødnebbterne
Lomvi
Polarlomvi
Alke
Teist
Alkekonge
Lunde