Level 9 Level 11
Level 10

New level


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
overtired
tire > adj (przemęczony)
tiresome
tire > adj (dokuczliwy, męczący)
underachieving
achieve > negative n
overestimate
estimate > v (przecenić, zbyt wysoko oszacować )
overnight
night > adj, adv
underscore
score > v (podkreślać, kłaść nacisk)
undermining
mine > n
underclass
class > n
overtime
time > n (nadgodziny), adv (po za godzinami pracy)
underpaid
pay > adj (źle wynagradzany)
undertake
take > v (podjąć się)
takeover
take > n (przejęcie np. firmy)
overlooking
look > n (przeoczenie, przymknięcie oka)
deprivation
deprive > n
outstrip
strip > v
background
ground > n
underperformance
perform > n (osiąganie gorszych wyników od spodziewanych)
outperforming
perform > n (znaczne prześcignięcie, pozostawienie w tyle)
resentment
resent > n
resentful
resent > adj
underprivileged
privilege > negative adj
outshine
shine > v (zaćmić)