Level 2
Level 3

3. szint


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hide, hid, hidden
elrejt, elrejtőzik
freeze, froze, frozen
megfagy, megfagyaszt
beat, beat, beaten
legyőz, erősen megüt, ver (szív), üt (óra), felver (tojást)
tear, tore, torn
(szét)szakít, széttép
slide, slid, slid
csúszik, csúsztat
spread, spread, spread
terjed, terjeszt
must, had to, had to
muszáj, kell
hold, held, held
tart vmit (a kezében), megtart (vmit vhol; súlyt; rendezvényt)
dig, dug, dug
ás
bite, bit, bitten
harap, csíp
lead, led, led
elvezet (nem járművet), vezet (pórázon)
sink, sank, sunk
(el)süllyed
stick, stuck, stuck
beszúr, ragaszt, ragad
shine, shone, shone
ragyog, fénylik, süt (Nap)
kneel, knelt, knelt
térdel
lay, laid, laid
lefektet, előkészít, tojik (tojást)
bend, bent, bent
meghajlít, meghajlik
hurt, hurt, hurt
bánt, fájdalmat érez
shoot, shot, shot
feed, fed, fed
etet, megetet
fit, fit, fit
megfelel, illik valakire
forgive, forgave, forgiven
megbocsát
light, lit, lit
meggyújt, felgyújt
ring, rang, rung
csörög, csenget, felhív telefonon
show, showed, shown/showed
megmutat, bemutat
rise, rose, risen
(fel)emelkedik, felkel (Nap)
throw, threw, thrown
dob, hajít
blow, blew, blown
fúj, felfúj
shake, shook, shaken
(meg)ráz, rázkódik
lie, lay, lain
lefekszik
hang, hung/hanged, hung/hanged
akaszt, felakaszt
dream, dreamt/dreamed, dreamt/dreamed
álmodik
set, set, set
beállít valamit
lend, lent, lent
kölcsön ad
let, let, let
hagy, enged
spoil, spoilt/spoiled, spoilt/spoiled
elront, tönkremegy; elkényeztet