Level 2 Level 4
Level 3

Inzoomen op Midden-Europa, Brazilië en Egypte


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cultuurpatroon
samenhangend geheel van een groot aantal cultuurelementen die kenmerkend zijn voor een samenleving
kindersterfte
het aantal kinderen dat voor hun vijfde verjaardag is overleden
modernisering
proces waarbij een samenleving zich onderdelen van het westerse cultuurpatroon eigenmaakt
primate city
een stad die qua bevolkingsaantal en op financieel, politiek en economisch gebied alle andere steden in het land verreweg overtreft
sociale ongelijkheid
ongelijkmatige verdeling van inkomens en bezittingen en de toegang tot maatschappelijke voorzieningen over de bevolking
regionale ongelijkheid
ongelijke verdeling van macht en middelen over gebieden binnen een land, een continent of de wereld
ruimtelijke spreiding
de verdeling van een kenmerk of hulpbron over een gebied
vruchtbaarheidscijfer
de werkelijk gerealiseerde voortbrenging van kinderen door individuen, paren, bepaalde groepen of de gehele bevolking