Level 3
Level 4

Drie global cities in de Verenigde Staten


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
achterland
gebied dat een belangrijke functie heeft voor een knooppunt of mainport als het gaat om de aan- of afvoer van goederen
CBD
het centrale zakencentrum in een stad met bedrijven, kantoren, maatschappelijke instellingen en winkelvoorzieningen
edge city
stad die in zijn functioneren nauwelijks meer afhankelijk is van de centrale grote stad
functionele regio
regio de bestaat uit een kern en een daarop georiënteerd omringend gebied, die samen een eenheid vormen op economisch en/of sociaal gebied
gated community
wijk of gebouwencomplex voor mensen met een hoog inkomen, die bijvoorbeeld door beveiligde hekwerken afgeschermd is van de buitenwereld
gateway
toegangspunt of -route op een continent voor migranten of goederen
gentrification
het verschijnsel dat groepen mensen met een hoge opleiding en een hoog inkomen zich na de verbetering van een wijk met een lage status in deze wijk vestigen
getto
wijk of buurt waar etnische minderheden bij elkaar wonen en informele groepjes vaak maatschappelijke macht bezitten
gezinshereniging
het door migranten laten overkomen van een of meerdere familieleden uit het land van herkomst
gezinsvorming
het door migranten laten overkomen van een huwelijkspartner uit het land van herkomst
global city
stad die binnen het wereldsysteem een belangrijke functie vervult
innovatieve bedrijven
bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling van nieuwe ideeën, goederen en diensten
kosmopolitisch
verschijnsel waarbij mensen hun identiteit niet meer ontlenen aan hun vaderland, maar aan het wereldburgerschap
mainportregio
de functionele regio, waarvoor de mainport de belangrijkste hub vormt
megalopolis
aaneengegroeid, stedelijk gebied met een groot aantal sterk met elkaar verbonden steden, metropolen en agglomeraties
megastad
stad met minimaal 5 miljoen inwoners
metropool
wereldstad waarin alle stedelijke functies vertegenwoordigd zijn en die een belangrijke functie vervult door een uitgestrekt gebied of land
mondiale financiële markten
financiële markten die van groot belang zijn in de wereldeconomie
ruimtelijke segregatie
ruimtelijke scheiding van kansarme en kansrijke groepen in een stad of gebied
sociale polarisatie
toename van de sociaaleconomische tegenstellingen tussen groepen mensen met verschillende sociaaleconomische achtergronden
volgmigratie
immigratie waarbij een immigrant zich bij binnenkomst vestigt op een adres waar al een familielid woont
wereldstad
zeer dichtbevolkte stad waarin alle stedelijke functies aanwezig zijn