Level 7
Level 8

5 Kod IMSBC (budowa, zastosowanie, klasy, segregac


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kodeks dla przewozu ładunków i zawiera wskazówki, ostrzeżenia i zalecenia na temat tego jak przewozić ładunki masowe
IMSBC Code (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code)
zajmuje się trzema podstawowymi typami ładunków: ładunki upłynniające się, stwarzające zagrożenie chemiczne, inne substancje stwarzające zagrożenie
Czym zajmuje się kod IMSBC
składa się z 12 sekcji czyli zasady trymowania czy ładunki ulegające upłynnieniu, oraz 9 załączników czyli stałe ładunki masowe lub procedury monitorowania w ładowni
Budowa kodu IMSBC
przedstawia główne niebezpieczeństwa związane z transportem ładunku masowego: strukturalne uszkodzenie spowodowane niewłaściwym rozmieszczeniem, utrata lub obniżenie stateczności podczas podróży, relacje chemiczne
Zastosowanie kodu IMSBC
away from 2 separated from 3 separated by complete compartment or hold from 4 separated longitudinally by complete compartment or hold from x niezidentyfikowana segregacja
Stopnie segregacji kodu IMSBC
3m odstępu
Stopień segregacji kodu IMSBC Away from
oddzielony grodzią lub pokładem
Stopień segregacji kodu IMSBC Separated from
oddzielony pustą przestrzenią ładunkową
Stopień segregacji kodu IMSBC Separated by complete compartment or hold from
brak ładunku w tej samej ładowni i w obu obok
Stopień segregacji kodu IMSBC Separated longitudinally by complete compartment or hold from