1
Ready to learn
Początki - Erste Schritte
2
Ready to learn
Liczebniki - Zahwörter
3
Ready to learn
Szukanie i znajdowanie - Suchen und Finden (1/2)
4
Ready to learn
Szukanie i znajdowanie - Suchen und Finden (2/2)
5
Ready to learn
Jak to się nazywa - Wie heißt das
6
Ready to learn
Kupowanie - Kaufen (1/3)
7
Ready to learn
Kupowanie - Kaufen (2/3)
8
Ready to learn
Kupowanie - Kaufen (3/3)
9
Ready to learn
Jedzenie - Essen (1/3)
10
Ready to learn
Jedzenie - Essen (2/3)
11
Ready to learn
Jedzenie - Essen (3/3)
12
Ready to learn
Czas - Zeit (1/2)
13
Ready to learn
Czas - Zeit (2/2)
14
Ready to learn
Rodzina - Familie
15
Ready to learn
W hotelu - im Hotel (1/2)
16
Ready to learn
W hotelu - im Hotel (2/2)
17
Ready to learn
Na dworcu - am Bahnhof (1/2)
18
Ready to learn
Na dworcu - am Bahnhof (2/2)
19
Ready to learn
Komunikacja - Kommunikation
20
Ready to learn
Przeszłość - Vergangenheit (1/3)
21
Ready to learn
Przeszłość - Vergangenheit (2/3)
22
Ready to learn
Przeszłość - Vergangenheir (3/3)
23
Ready to learn
Pytania - Fragen
24
Ready to learn
Pytania o przeszłość - Fragen nach der Vergangenhe
25
Ready to learn
Przyszłość - Zukunft
26
Ready to learn
Pytania o przyszłość - Fragen nach der Zukunft (1/
27
Ready to learn
Pytania o przyszłość - Fragen nach der Zukunft (2/
28
Ready to learn
Mówisz i masz - Du sagst und du hast (1/4)
29
Ready to learn
Mówisz i masz - Du sagst und du hast (2/4)
30
Ready to learn
Mówisz i masz - Du sagst und du hast (3/4)
31
Ready to learn
Mówisz i masz - Du sagst und du hast (4/4)
32
Ready to learn
U lekarza - Beim Arzt (1/3)
33
Ready to learn
U lekarza - Beim Arzt (2/3)
34
Ready to learn
U lekarza - Beim Arzt (3/3)
35
Ready to learn
Emocje - Emotionen (1/3)
36
Ready to learn
Emocje - Emotionen (2/3)
37
Ready to learn
Emocje - Emotionen (3/3)
38
Ready to learn
Pogoda - Wetter (1/3)
39
Ready to learn
Pogoda - Wetter (2/3)
40
Ready to learn
Pogoda - Wetter (3/3)
41
Ready to learn
Jak się nazywa - Wie heißt (1/4)
42
Ready to learn
Jak się nazywa - Wie heißt (2/4)
43
Ready to learn
Jak się nazywa - Wie heißt (3/4)
44
Ready to learn
Jak się nazywa - Wie heißt (4/4)
45
Ready to learn
Podróżowanie - Reisen (1/4)
46
Ready to learn
Podróżowanie - Reisen (2/4)
47
Ready to learn
Podróżowanie - Reisen (3/4)
48
Ready to learn
Podróżowanie - Reisen (4/4)
49
Ready to learn
Sport i muzyka - Sport und Music (1/3)
50
Ready to learn
Sport i muzyka - Sport und Music (2/3)
51
Ready to learn
Sport i muzyka - Sport und Music (3/3)
52
Ready to learn
W Polsce - In Polen (1/4)
53
Ready to learn
W Polsce - In Polen (2/4)
54
Ready to learn
W Polsce - In Polen (3/4)
55
Ready to learn
W Polsce - In Polen (4/4)
56
Ready to learn
Mowa naturalna (1/3)
57
Ready to learn
Mowa naturalna (2/3)
58
Ready to learn
Mowa naturalna (3/3)
59
Ready to learn
Uzupełnienie (1/2)
60
Ready to learn
Uzupełnienie (2/2)
61
Ready to learn
Egzamin (1/2)
62
Ready to learn
Egzamin (2/2)