Level 3 Level 5
Level 4

Food, Animals, & Negation


108 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dah díníilghaazh
fry bread
'ayęęzhii
an egg
bilasáana
an apple
bááh
bread
gohwééh
coffee
'abe'
milk
'at'ééyázhí dóó 'asdzání
a girl and a woman
'ashkii yázhí dóó hastiin
a boy and a man
dah díníilghaazh dóó gohwééh
fry bread and coffee
hastiin dóó 'asdzání
a man and a woman
'alóós
rice
water
'alóós dóó bilasáana
rice and an apple
bááh dóó tó
bread and water
'Ashkii yázhí 'abe' yidlą́.
A boy drinks milk.
'Asdzání gohwééh yidlą́.
A woman drinks coffee.
'Ashkii yázhí dóó hastiin tó yidlą́.
A boy and a man drink water.
'At'ééyázhí bááh yiyą́.
A girl eats bread.
Hastiin 'ayęęzhii yiyą́.
A man eats an egg.
Hastiin dóó 'asdzání 'alóós yiyą́.
A man and a woman eat rice.
Bilasáana yiyą́.
He/She/They (2) eat(s) [an apple/apples].
Dah díníilghaazh yiyą́.
He/She/They (2) eat(s) fry bread.
'Ayęęzhii deiyą́.
They eat eggs.
'Alóós yiyą́.
He/She/They (2) eat(s) rice.
'Ayęęzhii yiyą́.
He/She/They (2) eat(s) [an egg/eggs].
Bilasáana deiyą́.
They eat apples.
'At'ééyázhí tó yidlą́.
A girl drinks water.
mósí
a cat
dibé
a sheep
chidí
a car
hane' binaaltsoos
a newspaper
Hastiin chidí yoołbąs.
A man drives a car.
'At'ééyázhí yigááł.
A girl walks.
'Asdzání chidí yoołbąs.
A woman drives a car.
'Ashkii yázhí yigááł.
A boy walks.
'Asdzání yigááł.
A woman walks.
Hane' binaaltsoos yółta'.
He/She/They (2) read(s) [a newspaper/newspapers].
Naaltsoos yółta'.
He/She/They (2) read(s) [a book/books].
'Ashkii yázhí mósí bee hólǫ́.
A boy has a cat.
'At'ééké yázhí łį́į́' bee hólǫ́.
Two girls have a horse.
bee dahólǫ́
they (3+) have
Łééchąą'í bee dahólǫ́.
They have dogs.
Hastóí dibé bee hólǫ́.
Two men have sheep.
Hastiin dóó 'asdzání hane' binaaltsoos bee hólǫ́.
A man and a woman have a newspaper.
naaltsoos
a book
łóó'
(a) fish
ts'aa'
a piece of woven artwork
'At'ééyázhí łóó' bee hólǫ́.
A girl has a fish.
Bee 'ak'e'elchíhí shee hólǫ́.
I have a pen.
'Ashkii yázhí naaltsoos bee hólǫ́.
A boy has [a book/books].
Hastóí 'ałhosh.
The men are [asleep/sleeping].
Sáanii da'ałhosh.
The women are [asleep/sleeping].
Mósí 'ałhosh.
The cat is [asleep/sleeping].
łééchąą'í naaki
two dogs
Łóó' na'ałkǫ́ǫ́'.
A fish swims.
Łį́į́' yilwoł.
A horse runs.
'Ashiiké yázhí 'ahinoolchééł.
Two boys run.
'Ashiiké yázhí yijah.
The boys run.
'At'ééké yázhí yigaał.
Two girls walk.
'At'ééké yázhí yikah.
The girls walk.
Hastóí dóó sáanii nida'ałkǫ́ǫ́'.
Men and women swim.
Hastiin dóó 'asdzání 'ółta'.
A man and a woman read.
Hastóí dóó 'asdzání yikah.
The men and a woman walk.
'At'ééké yázhí 'ałhosh.
Two girls are [asleep/sleeping].
Hastóí dóó sáanii yijah.
The men and women run.
'At'ééké yázhí yijah.
The girls run.
Sáanii 'ahinoolchééł.
Two women run.
Hastóí dóó sáanii da'ayą́.
Men and women eat.
Hastóí dóó sáanii yikah.
Men and women walk.
'áłchíní
children
'Áłchíní na'ałkǫ́ǫ́'.
Two children swim.
'Áłchíní tó deidlą́.
The children drink water.
Hastóí dóó 'asdzání da'ółta'.
The men and a woman read.
'At'ééké yázhí 'ahinoolchééł.
Two girls run.
'Áłchíní yijah.
The children run.
Hastiin na'ałkǫ́ǫ́'.
The man swims.
Hastiin 'oołbąs.
A man drives.
'Asdzání 'oołbąs.
A woman drives.
doo ... da
verb negation phrase (does not...) (is not...)
'Ashkii yázhí doo 'oołbąs da.
A boy is not driving.
'At'ééyázhí doo 'oołbąs da.
A girl is not driving.
Doo ch'iyáán 'ádeilééh da.
They are not cooking.
Doo 'ak'eda'ałchí da.
They are not writing.
Dibé doo yilwoł da.
A sheep is not running.
Hastóí dóó sáanii doo nida'ałkǫ́ǫ́' da.
The men and women are not swimming.
'Ashkii yázhí doo 'ałhosh da.
A boy [is not sleeping/is not asleep].
Hastóí ch'iyáán 'ádeilééh da. Da'ayą́.
The men are not cooking. They are eating.
Doo yilwoł da. Yigááł.
He is not running. He is walking.
'Ashkii yázhí bee 'ak'e'elchíhí doo bee hólǫ́ǫ da.
A boy does not have a pen.
Sáanii doo naaltsoos bee dahólǫ́ǫ da.
The women do not have books.
'Ashkii yázhí łééchąą'í doo bee hólǫ́ǫ da.
A boy does not have a dog.
'At'ééké yázhí dzi'izí doo bee dahólǫ́ǫ da.
The girls do not have bicycles.
'Asdzání ts'aa' doo bee hólǫ́ǫ da.
A woman does not have a woven piece of artwork.
Łééchąą'í doo yilwoł da.
A dog is not running.
'Ashiiké yázhí tó doo yidlą́ą da.
The boys are not drinking water.
Łį́į́' doo 'ahinoolchééł da.
Two horses are not running.
Ha'át'íísh 'át'é?
What is it?
Bilasáana 'át'é.
It is an apple.
Hane' binaaltsoos 'át'é.
It is a newspaper.
Ts'aa' 'át'é.
It is a woven piece of artwork.
Bee 'ak'e'elchíhí 'át'é.
It is a pen.
da'
interrogative indicator
Da' 'ałhosh?
Is he asleep?
'aoo'
yes
nidaga'
no
Nidaga', doo 'ałhosh da.
No, she is not asleep.
Da' łééchąą'í na'ałkǫ́ǫ́'?
Is the dog swimming?
Da' hane binaaltsoos yołta'?
Is he reading a newspaper?