Level 7 Level 9
Level 8

Colors & Pronouns


111 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
łigai
white
łizhin
black
łichíí'
red
yágo dootł'izh
blue
ch'ilgo dootł'izh
green
łitso
yellow
Chidí łigai.
The car is white.
chidí bikée'jį' 'adeez'áhí
a truck
'Alóós łigai.
The rice is white.
Chidí ch'ilgo dootł'izh.
The car is green.
Chidí bikée'jį' 'adeez'áhí ch'ilgo dootł'izh.
The truck is green.
Bilasáana ch'ilgo dootł'izh.
The apple is green.
Dzi'izí łichíí'
The bicycle is red.
'Ayęęzhii daalchíí'.
The eggs are red.
Naaltsoos ch'ilgo dootł'izh.
Two books are green.
Bilasáana ch'ilgo dadootł'izh.
The apples are green.
Łį́į́' daalgai.
The horses are white.
'Ayęęzhii yágo dadootł'izh
The eggs are blue.
Dzi'izí daaltso.
The bicycles are yellow.
Chidí daalzhin.
The cars are black.
jooł
a ball
Jooł daalchíí'.
The balls are red.
Mósí łizhin.
The cat is black.
Łóó' daalchíí'.
The fish are red.
díí
this/these
Díí łitso.
This is yellow.
Díí yágo dadootł'izh.
These are blue.
Díí daalgai.
These are white.
Díí ch'ilgo dadootł'izh.
These are green.
Díí yágo dootł'izh dóó ch'ilgo dootł'izh.
This is blue and green.
Díí daalchíí'.
These are red.
Díí łizhin dóó łigai.
This is black and white.
Dibé łizhin.
The sheep is black.
Dibé łigai.
The sheep is white.
'ooljéé'
the moon
jóhonaa'éí
the sun
the sky
tsin
a tree
ch'ilátah hózhóón
a flower
tł'oh
grass
Yá yágo dootł'izh.
The sky is blue.
Jóhonaa'éí łitso.
The sun is yellow.
Ch'ilátah hózhóón łichíí'.
The flower is red.
Tł'oh ch'ilgo dootł'izh
The grass is green.
'Ooljéé' łigai.
The moon is white.
Bilasáana łitso.
The apple is yellow.
Jooł ch'ilgo dootł'izh
The ball is green.
nitsaa
large (1-2)
'áłts'ísí
small (1-2)
danitsaa
large (3+)
'ádaałts'ísí
small (3+)
'Ayęęzhii nitsaa.
The egg is large.
'Ayęęzhii 'áłts'ísí
The egg is small.
Ts'aa' danitsaa.
The woven pieces of artwork are large.
Ts'aa' 'ádaałts'ísí
The woven pieces of artwork are small.
Ch'ilátah hózhóón danitsaa.
The flowers are large.
Ch'ilátah hózhóón 'áłts'ísí
The flower is small.
Jooł nitsaa.
The ball is large.
Tsin nitsaa.
The tree is large.
Ch'ilátah hózhóón 'ádaałts'ísí
The flowers are small.
Bee 'ak'e'elchíhí 'ádaałts'ísí.
The pens are small.
Łééchąą'í 'áłts'ísí.
The dog is small.
'azee'ííł'íní
a doctor
bá'ólta'í
a teacher
siláo
a police officer
'ółta'í
a student
nilį́
he/she/it is or they (2)/you are
danilį́
they (3+) are
'Ółta'í nilį́
He is a student.
Bá'ólta'í nilį́.
Those two are teachers.
Siláo danilį́.
They are police officers.
Bá'ólta'í danilį́.
They are teachers.
nishłį́
I am
Bá'ólta'í nishłį́
I am a teacher.
Bá'ólta'í doo nishłį́į da.
I am not a teacher.
'Azee'ííł'íní doo nishłį́į da.
I am not a doctor.
'Ółta'í nishłį́.
I am a student.
Siláo nilį́.
He is a police officer.
'Azee'ííł'íní nilį́.
He is a doctor.
'Ółta'í danilį́.
They are students.
'Ashkii yázhí nishłį́.
I am a boy.
'Asdzání nishłį́.
I am a woman.
Da' 'azee'ííł'íní nílį́?
Are you a doctor?
niidlį́
we (2) are
'At'ééké yázhí niidlį́.
We are both girls.
'Azee'ííł'íní niidlį́.
We are both doctors.
'Azee'ííł'íní nílį́.
You are a doctor.
'Azee'ííł'íní daniidlį́.
They are doctors.
shee hólǫ́
I have
Naaltsoos łitsooígíí shee hólǫ́
I have a yellow book.
Naaltsoos ch'ilgo dootł'izhígíí shee hólǫ́.
I have a green book.
nee hólǫ́
you have
Naaltsoos ch'ilgo dootł'izhígíí nee hólǫ́.
You have a green book.
Naaltsoos łichí'ígíí nee hólǫ́.
You have a red book.
Ha'át'íísh nee hólǫ́?
What do you have?
Bee 'ak'e'elchíhí shee hólǫ́.
I have a pen.
Ch'ilátah hózhóón daalchí'ígíí nee hólǫ́.
You have red flowers.
nihee hólǫ́
we (2) have
nihee dahólǫ́
we (3+) have
Ch'ilátah hózhóón daalchí'ígíí nihee dahólǫ́.
We have red flowers.
Dzi'izí ch'ilgo dootł'izhígíí nihee hólǫ́
We both have green bicycles.
Hastiin ha'át'íísh yaa naaghá?
What is the man doing?
'Azee'ííł'íní ha'át'íísh yaa naaghá? 'Azee'ííł'íní 'ak'e'ełchí.
What is the doctor doing? The doctor is writing.
Siláo ha'át'íísh yaa naaghá? Siláo 'oołbąs.
What is the police officer doing? The police officer is driving.
Ha'át'íísh nidlą́?
What are you drinking?
Tó yishdlą́.
I am drinking water.
Ha'át'íísh niyą́?
What are you eating?
Bilasáana yishą́.
I am eating an apple.
Ha'át'íísh baa naniná?
What are you doing?
'Ashą́.
I am eating.
'Ííníshta'.
I am reading.