Level 2 Level 4

15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en utgift-utgiften-utgifter-utgiftene
cheltuială, cost
deltidsjobb
serviciu cu jumatate de normă
fulltidsjobb
serviciu cu normă întreagă
faglært
calificat
å jobbe-jobber-jobbet-har jobbet
a lucra
å søke-søker-søkte-har søkt
a căuta
å begynne-begynner-begynte-har begynt
a începe
å like-liker-likte-har likt
a-i plăcea
å flykte-flykter-flyktet-har flyktet
a fugi de undeva
en hylle-hyllen-hyller-hyllene
raft
en mengde-mengden-mengder-mengdene
cantitate,grămadă, mulţime
stadig
permanent, continuu, constant
forskjellig, forskjellige
diferit, diferite
en olje-oljen-oljer-oljene
ulei, ţiţei
sikkerhet
siguranţă