Level 3 Level 5
Level 4

FIRE


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
et preg-preget-preg-pregene
caracter, natură, fire
høy-høyt-høye-høyere-høyest
mare, înalt
gjennom
prin intermediul
siden
întrucât, pentru că
å arve-arver-arvet-har arvet
a moşteni
en megler-megleren-meglere-meglerne
broker, mediator
å avtale-avtaler-avtalte-har avtalt
a se pune de acord, a stabili
å leie-leier-leide-har leid
a închiria
å eie-eier-eide-har eid
a poseda, a deţine
en fordel-fordelen-fordeler-fordelene
avantaj
et avdrag-avdraget-avdrag-avdragene
rată
framover
înainte, în faţă
å skjønne-skjønner-skjønte-har skjønt
a înţelege
å leve-lever-levde-har levd
a trăi, a supravieţui
å treffe-treffer-traff-har truffet
a (se) întâlni