Level 2
Level 1

P. 37


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
à tort ou à raison ()
terecht of ten onrechte ( lett : ten onrechte of
un désaccord ()
een onenigheid
justifier
aantonen, bewijzen, rechtvaardigen
argumenter
beargumenteren, argumenten aanvoeren
être en désaccord avec qn. sur qch. ()
het niet met iemand eens zijn over iets
exprimer
uitdrukken
un mouvement
een beweging
une locution de lieu
een uitdrukking van plaats