Level 3 Level 5

21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sortir le chien
de hond uitlaten
se rappeler
zich herinneren
s’occuper de
zich bezighouden met
la responsabilité ()
de verantwoordelijkheid
juste
rechtvaardig, eerlijk
plus que
meer dan
plus de
meer dan + telwoord
suffisant
voldoende
savoir
1) weten 2) kunnen, weten hoe
une bonne fois pour toutes
voor eens en voor altijd
supprimer
weglaten,afschaffen
le boulot
het werk ( populair)
exagérer [ conj; espérer] ()
hopen
j’ai le temps de + inf
ik heb tijd om te
je n’ai pas le temps de
ik heb geen tijd om te
un point c’est tout!
en daarmee uit, punt uit!
hors de question!
geen sprake van! (een korte zin)
prévenir ( conj. venir) ()
waarschuwen, voorkómen
ça suffit ()
dat is voldoende,genoeg
j’en ai marre
ik heb er genoeg van
il n’en est pas question
geen sprake van! (een lange zin)