Level 4
Level 5

P. 44-45


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
l’ouvrage (m)
het werk,(werkstuk,boek)
les oeuvres (m)
het werk (totale productie)
le narrateur
de verteller(de schrijver)
le conteur
de verteller(die vertelt)
se libérer ( conj: verbe en é-er)
zich bevrijden
un pardessus
een overjas
une adaptation
een aanpassing/bewerking
un chapeau mou
een slappe hoed
molle(vrl)
slap,zacht
un cordon
een koord
s’irriter à quelque chose ()
zich aan iets ergeren
s’irriter contre quelqu’un ()
zich aan iemand ergeren
bousculer
verdringen,opzij duwen
un pleurnichard
een huilebalk
se précipiter ()
zich haasten
se précipiter sur ()
zich storten op
à l’échancrure ()
bij de inham, uitholling
notamment
vooral, met name
peser
wegen
interpeller
aanspreken, toeroepen
au moyen de
door middel van
l’énonciation(vrl) ()
de uiting,verklaring
faire allusion à ()
zinspelen op
la banlieue
de voorsteden
le zénith ()
het hoogtepunt,toppunt
le trac
de plankenkoorts, examenvrees
la superstition
het bijgeloof
bannir
verbannen
siffler
fluiten
le sifflet
het fluitje
auparavant
van te voren, eerst,vroeger
perturber
verstoren
le déroulement ()
het verloop, de ontwikkeling
le spectacle
het schouwspel,d e opvoering
un oeillet
een anjer
maléfique ()
kwaad(aardig), noodlottig
parmi
onder, te midden van
acquérir ( verbe irrégulier)
ontvangen, begroeten
la notoriété ()
de bekendheid
de notoriété publique ()
algemeen bekend
s’en tenir à ( conj: tenir)
zich houden aan, blijven bij
incontournable
onontkoombaar, niet te missen
fonder
stichten, oprichten
le fondateur
de stichter
accueillir ( verbe irrégulier)
ontvangen, begroeten
contemporain
eigentijds, uit dezelfde tijd
un spectacle équestre ()
een ruiterschouwspel