Level 24 Level 26
Level 25

Płetwonurkowanie


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
compressed-air cylinder
cylinder kompresji powietrznej
purge valve
dekompresor
harpoon gun
harpun
foot pocket
kieszeń na stopę
buoyancy compensator
kompensator pławności
fin blade
łopata płetwy
harness
noszak (uprząż)
weight belt
pas ołowiany
fin
płetwa
scuba diver
płetwonurek
regulator second stage
regulator drugiego etapu
regulator first stage
regulator pierwszego etapu
diving glove
rękawice do nurkowania
snorkel
rurka do oddychania
wet suit
ubranie mokre
mouthpiece
ustnik
air hose
wąż powietrzny
inflator
wentyl pompki
pressure gauge
wskaźnik ciśnienia
depth gauge
wskaźnik głębokości
emergency regulator
zawór bezpieczeństwa
information console
zespół wskaźników