Level 46 Level 48
Level 47

Bilard


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bottom cushion
banda stołu bilardowego
white spot ball
biała bila punktowa
brown ball
bila brązowa
black ball
bila czarna
red ball
bila czerwona
blue ball
bila niebieska
cue ball
bila rozpoczynająca
pink ball
bila różowa
green ball
bila zielona
yellow ball
bila żółta
English billiards
bilard angielski
carom billiards
bilard karambolowy
objetc balls
bile numerowane
end-piece
część końcowa
top cushion
czoło bandy
billiard cue
kij bilardowy
baulk line
linia końcowa (na stole do snookera)
pocket
łuza
bottom pocket
łuza dolna
top pocket
łuza górna
centre pocket
łuza środkowa
bridge
most
billiard spot
punkt bilardowy
baulk line spot
punkt lini końcowej
pyramid spot
punkt piramidy
centre spot
punkt środkowy
baulk
rejon końcowy
snooker
snooker
billiard table
stół bilardowy
baize
sukno
rack
trójkąt (w bilardzie)