Level 9 Level 11
Level 10

Sayılar


186 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Počítám
Sayıyorum
Počítám do tří.
Üçe kadar sayıyorum.
Počítám dále.
Saymaya devam ediyorum
číslo
sayı
čísla
sayılar
čislovka
Sayısal
Nula
Sıfır
Jeden
Bir (m)
Jedná
Bir (f)
Jedno
Bir (n)
Dva
İki (m)
Dvě
İki (f)
Tři
Üç
čtyři
Dört
Pět
Beş
šest
Altı
Sedm
Yedi
Osm
Sekiz
Devět
Dokuz
Deset
On
Jedenáct
On bir
Dvanáct
On iki
Třináct
On üç
Dvacet dva
Yirmi iki
čtrnáct
On dört
Patnáct
On beş
šestnáct
On altı
Sedmnáct
On yedi
Osmnáct
On sekiz
Devatenáct
On dokuz
Dvacet
Yirmi
Dvacet jedna
Yirmi bir
Dvacet tří
Yirmi üç
Dvacet čtyři
Yirmi dört
Dvacet pět
Yirmi beş
Dvacet šest
Yirmi altı
Dvacet sedm
Yirmi yedi
Dvacet osm
Yirmi sekiz
Dvacet devět
Yirmi dokuz
Třicet
Otuz
čtyřicet
Kırk
Padesát
Elli
šedesát
Altmış
sedmdesát
yetmiş
Osmdesát
Seksen
Devadesát
Doksan
Sto
Yüz
Dvě stě
İki yüz
Tři sta
Üç yüz
čtyři sta
Dört yüz
Pět set
Beş yüz
šest set
Altı yüz
Sedm set
Yedi yüz
Osm set
Sekiz yüz
Devět set
Dokuz yüz
Tisíc
Bin
Dva tisíce
İki bin
Tři tisíce
Üç bin
čtyři tisíce
Dört bin
Pět tisíc
Beş bin
šest tisíc
Altı bin
Sedm tisíc
Yedi bin
Pět milionů
Beş milyon
Osm tisíc
Sekiz bin
Devět tisíc
Dokuz bin
Deset tisíc
On bin
Sto tisíc
Yüz bin
Jeden milion
Bir milyon
Dva miliony
İki milyon
Tři miliony
Üç milyon
čtyři miliony
Dört milyon
šest milionů
Altı milyon
Sedm milionů
Yedi milyon
Osm milionů
Sekiz milyon
Devět milionů
Dokuz milyon
Deset milionů
On milyon
Miliard
Milyar
První
Birinci
Druhý
İkinci
Třetí
Üçüncü
čtvrtý
dördüncü
pátý
beşinci
šestý
altıncı
sedmý
yedinci
osmý
sekizinci
devátý
dokuzuncu
desátý
onuncu
Jedna. První.
Bir. Birinci.
Dvě. Druhý.
İki. İkinci.
Tři. Třetí.
Üç. Üçüncü.
Čtyři. Čtvrtý.
Dört. Dördüncü.
Pět. Pátý.
Beş. Beşinci.
Šest. Šestý.
Altı. Altıncı.
Sedm. Sedmý.
Yedi. Yedinci.
Osm. Osmý.
Sekiz. Sekizinci.
Devět. Devátý.
Dokuz. Dokuzuncu.
před třemi dny
üç gün önce
před třemi týdny
üç hafta önce
ve dvě hodiny
saat ikide
každé ráno
her sabah
dlouho
uzun zaman önce
Približne
Yaklaşık olarak
Denní
Günlük
v jakém termínu
hangi dönemde
za hodinu
saatlik
na jednou noc
bir gecelik
po
sonrasında
brzy rano
sabah erken
hodina
saat
minuta
dakika
Sekunda
saniye
čas
zaman
teď
şimdi
Líbí se vám to?
Beğendin mi?
Třicet jedna
Otuz bir
Třicet dva
Otuz iki
Třicet čtyři
Otuz dört
Třicet pět
Otuz beş
Třicet šest
Otuz altı
Třicet sedm
Otuz yedi
Třicet osm
Otuz sekiz
Třicet devět
Otuz dokuz
Čtyřicet jedna
Kırk bir
Čtyřicet dva
Kırk iki
Čtyřicet tři
Kırk üç
Čtyřicet čtyři
Kırk dört
Čtyřicet pět
Kırk beş
Čtyřicet šest
Kırk altı
Čtyřicet sedm
Kırk yedi
Čtyřicet osm
Kırk sekiz
Čtyřicet devět
Kırk dokuz
Padesát jedna
Elli bir
Padesát dva
Elli iki
Padesát tři
Elli üç
Padesát čtyři
Elli dört
Padesát pět
Elli beş
Padesát šest
Elli altı
Padesát sedm
Elli yedi
Padesát osm
Elli sekiz
Padesát devět
Elli dokuz
Šedesát jedna
Altmış bir
Šedesát dva
Altmış iki
Šedesát tři
Altmış üç
Šedesát čtyři
Altmış dört
Šedesát pět
Altmış beş
Šedesát šest
Altmış altı
Šedesát sedm
Altmış yedi
Šedesát osm
Altmış sekiz
Šedesát devět
Altmış dokuz
Sedmdesát jedna
Yetmiş bir
Sedmdesát dva
Yetmiş iki
Sedmdesát tři
Yetmiş üç
Sedmdesát čtyři
Yetmiş dört
Sedmdesát pět
Yetmiş beş
Sedmdesát šest
Yetmiş altı
Sedmdesát sedm
Yetmiş yedi
Sedmdesát osm
Yetmiş sekiz
Sedmdesát devět
Yetmiş dokuz
Osmdesát jedna
Seksen bir
Osmdesát dva
Seksen iki
Osmdesát tři
Seksen üç
Osmdesát čtyři
Seksen dört
Osmdesát pět
Seksen beş
Osmdesát šest
Seksen altı
Osmdesát sedm
Seksen yedi
Osmdesát osm
Seksen sekiz
Osmdesát devět
Seksen dokuz
Devadesát jedna
Doksan bir
Devadesát dva
Doksan iki
Devadesát tři
Doksan üç
Devadesát čtyři
Doksan dört
Devadesát pět
Doksan beş
Devadesát šest
Doksan altı
Devadesát sedm
Doksan yedi
Devadesát osm
Doksan sekiz
Devadesát devět
Doksan dokuz
osmnáctého května
Mayıs'ın on sekizi
čtrnáctého února
Şubat'ın on dördü
dvacátého devátého listopadu
Kasım'ın yirmi dokuzu
Dvanáctého Března
Mart'ın on ikisi
Čtvrtého října
Ekim'in dördü
Prvního Ledna
Ocak'ın biri
Třicáteho prvního Srpna
Ağustos'un otuz biri
Sedmého Září
Eylül'ün yedisi
Dvacátého sedmého prosince
Aralık'ın yirmi yedisi
Druheho června
Haziran'ın ikisi