Level 18 Level 20
Level 19

Saat


77 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Kolik je hodin prosím
Saat kaç lütfen
Je jedna hodina
Saat bir
Jsou dvě hodiny
Saat iki
Jsou tři hodiny
Saat üç
Jsou čtyři hodiny
Saat dört
Je pět hodin
Saat beş
Je šest hodin
saat altı
Je sedm hodin
saat yedi
Je osm hodin
saat sekiz
Je devět hodin
saat dokuz
Je deset hodin
saat on
Je jedenáct hodin
saat on bir
Je dvanáct hodin
saat on iki
V kolik hodin?
Saat kaçta?
Půl jedenácté
saat on buçuk
Půl deváté večer
Saat akşam sekiz buçuk (20.30)
Jedenáct čtyřicet pět
Saat on bir kırk beş
Pět hodin odpoledne
Saat öğleden sonra beş (17.00)
Čtvrtek
Perşembe
Čtvrt na jednu odpoledne
Saat öğleden sonra on ikiyi çeyrek geçiyor (12.15)
Promiňte, můžete to říct ještě jednou?
Lütfen bunu bir kez daha söyler misiniz?
Čtvrt
Çeyrek
Jedna minuta má šedesát sekund
Bir dakikada altmış saniye vardır.
Jedna hodina má šedesát minut.
Bir saatte altmış dakika vardır.
Jeden den má dvacet čtyři hodin.
Bir günde yirmidört saat vardır.
Ve dvanáct
Saat on ikide
Ve čtyři
Saat dörtte
Ve tři
Saat üçte
Ve dvě
Saat ikide
V noci
Geceleyin
V šest
Saat altıda
V pět
Saat beşte
Jedenáct hodin a tři minuty
Saat on biri üç geçiyor
Jedenáct hodin a pět minut
Saat on biri beş geçiyor
Jedenáct hodin a deset minut
Saat on biri on geçiyor
Čtvrt na dvanáct hodin
Saat on ikiye çeyrek var.
Za deset minut půl dvanácté
Saat on biri yirmi geçiyor
Půl dvanácté
Saat on bir buçuk
Půl dvanácté a pět minut
Saat on biri otuz beş geçiyor
Za pět minut tři čtvrtě na dvanáct
Saat on biri kırk geçiyor
Tři čtvrtě na dvanáct
Saat on ikiye çeyrek var
Za deset minut dvanáct
Saat on ikiye on var
Za pět minut na dvanáct
Saat on ikiye beş var
Jsou dvě hodiny a deset minut.
Saat 14.10
Je čtvrt na sedm.
Saat 18.15
Je deset dvacet.
Saat 09.20
Je za pět minut půl jedné.
Saat 12.25
Je půl druhé.
Saat 13.30
Je půl třetí a pět minut.
Saat 14:35
Je třičtvrtě na deset
Saat 09.45
Je za deset minut deset.
Saat 21:50
Je pět hodin
Saat 5.00
Půl druhé
Saat 1:30
Půl desáté
Saat 9:30
Půl třetí
Saat 2:30
Půl šesté
Saat 5:30
Půl deváté
Saat 8:30
Půl jedenácté
Saat 10:30
Čtvrt na pět
Saat 4:15
Čtvrt na jedenáct
Saat 10:15
Čtvrt na čtyři
Saat 3:15
Čtvrt na deset
Saat 9:15
Tři čtvrtě na šest
Saat 5:45
Tři čtvrtě na osm
Saat 7:45
Tři čtvrtě na jednu
Saat 12:45
Tři hodiny a deset minut
Saat 3:10
šest hodin a deset minut
Saat 6:10
Za deset minut půl deváté
Saat 8:20
Za deset minut půl dvanácté
Saat 11:20
Půl sedmé a deset minut
Saat 6:40
Půl osmé a deset minut
Saat 7:40
Za deset minut deset hodin
Saat 9:50
Deset hodin a pět minut
Saat 10:05
Tři hodiny a pět minut
Saat 3:05
Za pět minut půl jedné
Saat 12:25
Půl třetí a pět minut
Saat 2:35
Za pět minut devět
Saat 8:55