Level 40 Level 42
Level 41

daimi ikamet / trvalý pobyt


108 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT
DAİMİ OTURMA İZNİ İÇİN
O POVOLENÍ K PŘECHODNÉMU POBYTU / FOR TEMPORARY RESIDENCE
GEÇİCİ İKAMET İZNİ
O POTVRZENÍ O PŘECHODNÉM POBYTU / FOR CERTIFICATE TEMPORARY
GEÇİCİ İKAMET BELGESİ
O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI PRŮKAZU O POVOLENÍ K POBYTU - VYDÁNÍ NÁHRADNÍHO PRŮKAZU O
OTURMA İZNİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİNİ UZATMAK İÇİN - OTURMA İZNİNİN YEDEK LİSANSININ VERİLMESİ
POVOLENÍ K POBYTU / FOR RENEWAL OT RESIDENT ALIEN CARD - FOR REPLACEMENT OF RESIDENT ALIEN CARD
OTURMA İZNİ / YENİLEME OT RESİDENT ALİEN KARTI-RESİDENT ALİEN KARTININ DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN
NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY / IN THE CZECH REPUBLIC
ÇEK CUMHURİYETİ'NDE
( požadovaný označte křížkem / cross the box which applies )
geçerli olan kutuyu işaretleyiniz.
PŘÍJMENÍ / SURNAME
SOYADI
OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES
DİĞER İSİMLER
VŠECHNA DŘÍVĚJŠÍ PŘÍJMENÍ / ALL PREVIOUS SURNAMES
ALL PREVİOUS SOYADLARI / ÖNCEKİ TÜM SOYADLARI
JMÉNO (A) / FIRST NAME(S)
İSİMLER
POHLAVÍ / SEX MUŽ / MALE ŽENA / FEMALE
CİNSİYET / ERKEK / KADIN / KADIN
DATUM NAROZENÍ (DDMMRRRR) / DATE OF BIRTH (DDMMYYYY)
DOĞUM TARİHİ (GGAAYYYY)
RODINNÝ STAV / MARITAL STATUS SVOBODNÝ/Á
MEDENİ DURUM BEKAR EVLİ / BEKAR
ŽENATÝ/VDANÁ / MARRIED ROZVEDENÝ/Á / DIVORCED VDOVEC/VDOVA / WIDOWED
EVLİ / EVLİ / EVLİ BOŞANMIŞ / BOŞANMIŞ DUL/DUL / DUL
STÁT NAROZENÍ / COUNTRY OF BIRTH
DOĞUM ÜLKESİ
MÍSTO NAROZENÍ / PLACE OF BIRTH
DOĞUM YERİ
STÁTNÍ OBČANSTVÍ (kód) / NATIONALITY (code)
VATANDAŞLIK NUMARASI
POVOLÁNÍ / OCCUPATION
MESLEK
ZAMĚSTNÁNÍ PŘED PŘÍCHODEM NA ÚZEMÍ / EMPLOYMENT BEFORE ARRIVAL TO THE CZECH REPUBLIC
ÇEK CUMHURİYETİ'NE GELMEDEN ÖNCEKİ İŞİ
ZAMĚSTNAVATEL / EMPLOYER
İŞVEREN
PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ / POSITION
POZİSYON
ULICE / STREET Č. / No.
SOKAK / SOKAK NO
MĚSTO / TOWN PSČ / POST CODE
ŞEHİR / ŞEHİR POSTA KODU /
ZAMĚSTNÁNÍ PO VSTUPU NA ÚZEMÍ / EMPLOYMENT AFTER ARRIVAL TO THE CZECH REPUBLIC
ÇEK CUMHURİYETİ'NE GELDİKTEN SONRA İSTİHDAM
ZAMĚSTNAVATEL / EMPLOYER
İŞVEREN
PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ / POSITION
İŞ BAŞLIĞI / POZİSYON
ULICE / STREET Č. / NO
SOKAK / SOKAK NO
MĚSTO / TOWN PSČ / POST CODE
ŞEHİR / ŞEHİR POSTA KODU / POSTA KODU
ÚČEL POBYTU NA ÚZEMÍ / PURPOSE OF STAY IN THE CZECH REPUBLIC
ÇEK CUMHURİYETİ'NDE KALIŞ AMACI / AMACI TOPRAKLARINDA KALIŞ AMACI
POSLEDNÍ BYDLIŠTĚ V CIZINĚ / LAST RESIDENCE ABROAD
ÜLKEDE SON İKAMET / YURTDIŞINDA SON İKAMET
ULICE / STREET Č. / NO
SOKAK / SOKAK NO
MĚSTO / TOWN PSČ / POST CODE
ŞEHİR / ŞEHİR POSTA KODU / POSTA KODU
STÁT (kód) / COUNTRY (code)
ÜLKE (kod)
PŘEDCHOZÍ POBYT NA ÚZEMÍ DELŠÍ NEŽ 3 MĚSÍCE
BÖLGEDE 3 AYDAN UZUN SÜRE ÖNCEKİ KONAKLAMA
POBYT OD / STAY FROM DO /TILL
KALLINAN TARİH
DŮVOD A MÍSTO POBYTU / PURPOSE AND PLACE OF STAY
AMAÇ VE KONAKLAMA YERİ
ADRESA MÍSTA POBYTU NA ÚZEMÍ / RESIDENCE ADDRESS IN THE CZECH REPUBLIC
ÇEK CUMHURİYETİ'NDE İKAMET ADRESİ
ULICE / STREET Č. / NO
SOKAK / SOKAK NO
MĚSTO / TOWN PSČ / POST CODE
ŞEHİR / ŞEHİR POSTA KODU / POSTA KODU
ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ, JE-LI ODLIŠNÁ OD MÍSTA POBYTU / DELIVERY ADDRESS IF DIFFERENT FROM RESIDENCE ADDRESS
SERVİS ADRESİ, İKAMET YERİNDEN FARKLI İSE
ULICE / STREET Č. / NO
SOKAK / SOKAK NO
MĚSTO / TOWN PSČ / POST CODE
ŞEHİR / ŞEHİR POSTA KODU / POSTA KODU
DEN VSTUPU NA ÚZEMÍ / DATE OF ARRIVAL TO THE CZECH REPUBLIC
ÇEK CUMHURİYETİ'NE GİRİŞ TARİHİ
ČÍSLO CESTOVNÍHO DOKLADU / TRAVEL DOCUMENT NUMBER
SEYAHAT BELGE NUMARASI
STÁT (kód) / COUNTRY (code)
ÜLKE (kod)
PLATNOST CESTOVNÍHO DOKLADU / TRAVEL DOCUMENT VALID UNTIL
SEYAHAT BELGESİNİN GEÇERLİLİĞİ / SEYAHAT BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
MANŽEL(KA) / SPOUSE
PŘÍJMENÍ / SURNAME
SOYADI
JMÉNO(A) / FIRST NAME(S)
ADI
OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES
DİĞER İSİMLER / DİĞER İSİMLER
DŘÍVĚJŠÍ PŘÍJMENÍ / PREVIOUS SURNAME
ÖNCEKİ SOYADI
DATUM NAROZENÍ / DATE OF BIRTH
DOĞUM TARİHİ
STÁT NAROZENÍ (KÓD) / COUNTRY OF BIRTH (CODE)
DOĞUM ÜLKESİ (KOD)
STÁTNÍ OBČANSTVÍ (KÓD) / NATIONALITY (CODE)
VATANDAŞLIK (KOD)
MÍSTO NAROZENÍ / PLACE OF BIRTH
DOĞUM YERİ
BYDLIŠTĚ / RESIDENCE ADDRESS
İKAMET ADRESİ
ULICE / STREET Č. / NO
SOKAK / SOKAK NO
MĚSTO / TOWN PSČ / POST CODE
ŞEHİR / ŞEHİR POSTA KODU / POSTA KODU
STÁT (kód) / COUNTRY (code)
ÜLKE (kod)
DĚTI / CHILDREN
ÇOCUKLAR
PŘÍJMENÍ A OSTATNÍ JMÉNA/ JMÉNO(A) / STÁTNÍ OBČANSTVÍ (KÓD) / SURNAME AND OTHER NAMES FIRST NAME(S) NATIONALITY (CODE)
SOYADI VE DİĞER İSİMLER İLK İSİM(LER) MİLLİYET (KOD)
DATUM NAROZENÍ / BYDLIŠTĚ / RESİDENCE
DOĞUM TARİHİ İKAMET ADRESİ
OTEC / FATHER
BABA
PŘÍJMENÍ / SURNAME
SOYADI
OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES
DİĞER İSİMLER
JMÉNO(A) / FIRST NAME(S)
ADI
DATUM NAROZENÍ / DATE OF BIRTH
DOĞUM TARİHİ
STÁTNÍ OBČANSTVÍ (KÓD) / NATIONALITY (CODE)
VATANDAŞLIK (KOD)
BYDLIŠTĚ / RESIDENCE ADDRESS
KONUT ADRESİ
MATKA / MOTHER
ANNE
PŘÍJMENÍ / SURNAME
SOYADI
OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES
DİĞER İSİMLER
JMÉNO(A) / FIRST NAME(S)
ADI
DATUM NAROZENÍ / DATE OF BIRTH
DOĞUM TARİHİ
STÁTNÍ OBČANSTVÍ (KÓD) / NATIONALITY (CODE)
VATANDAŞLIK (KOD)
BYDLIŠTĚ / RESIDENCE ADDRESS
KONUT ADRESİ
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE / ADDITIONAL INFORMATION
EK BİLGİ
POUČENÍ PRO ŽADATELE / INSTRUCTIONS FOR APPLICANTS
BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN TALİMATLAR
Údaje v žádosti musí být vyplněny strojem nebo hůlkovým písmem v českém jazyce. V případě nedostatku místa
Uygulamadaki veriler typescript veya çek dilinde blok harflerle tamamlanmalıdır. Alan eksikliği durumunda
v příslušných rubrikách uveďte údaje na zvláštní přílohu.
ilgili sütunlarda özel ek üzerindeki verileri gösterir.
Práva a povinnosti cizinců, spojená s pobytem na území ČR jsou upravená zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu
Çek Cumhuriyeti topraklarında ikamet ile ilişkili yabancıların hakları ve yükümlülükleri, no Yasası ile düzenlenir. 326/1999 Coll., ikametgahta
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
değiştirildiği gibi Çek Cumhuriyeti topraklarında yabancılar ve bazı yasaları değiştiren.
Řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy došla věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Řízení je upraveno
Başvuru prosedürü, maddi ve yerel olarak yetkili idari otoritenin yapıldığı gün başlatılır. Prosedür düzenlenir
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
No. 500, Coll., idari prosedürün kodu.
Osobní údaje cizince jsou zpracovávány službou cizinecké a pohraniční policie pro účely řízení dle zákona
Yabancının kişisel verileri, Kanun uyarınca yargılama amacıyla yabancı ve sınır polisinin hizmetinde işlenir
č. 326/1999 Sb., a ve stanovených případech Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
No. 326/1999 Coll. ve davalarda İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen Kanun no uyarınca. 101/2000 Coll.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah osobních údajů, který je cizinec povinen uvést
kişisel verilerin korunması üzerine, değiştirildiği gibi. Bir yabancı olan kişisel verilerin kapsamı,
v žádosti dle zákona č. 326/1999 Sb., stanoví § 87x odst. 2 téhož zákona. Dle § 159 odst. 1 a 2 zákona
hareket no göre uygulamada. 326/1999 Coll., § 87x paragraf. Aynı yasanın 2'si. § 159 para'ya göre. Hukuk 1 ve 2
č. 326/1999 Sb. lze osobní údaje cizince poskytnout cizinci samotnému a dále tomu, kdo je potřebuje k plnění
No. 326/1999 Coll. kişisel veriler kendisi tarafından ve yürütmek için gerekli olan kişi yabancılar vermek olabilir
úkolů stanovených zákonem. Cizinec je oprávněn, pokud zjistí nebo se domnívá, že orgán služby cizinecké
yasalar tarafından belirlenen görevler. Yabancı bir yabancı, yabancı otorite olduğunu öğrenirse veya inanırsa hakkına sahiptir
a pohraniční policie nebo Ministerstvo vnitra zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem č. 101/2000
ve sınır polisi veya İçişleri Bakanlığı, kişisel verilerini no Yasası ile çatışmada işliyor. 101/2000
Sb., požadovat od tohoto orgánu vysvětlení případně odstranění vzniklého stavu (zejména provedení opravy,
Coll., bu vücuttan bir açıklama talep, uygun olduğunda, durumu düzeltmek (özellikle onarım,
doplnění nebo likvidaci osobních údajů). V případě, že nebude tomuto požadavku vyhověno, má cizinec právo
kişisel verilerin eklenmesi veya tasfiyesi). Böyle bir isteğin verilmemesi durumunda, bir yabancıdır.
obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Dle § 21 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb. je cizinec
doğrudan kişisel veri koruma ofisi ile iletişime geçmek. § 21 para'ya göre. 4 Kanun no 101/2000 Sb. yabancı mı
oprávněn obrátit se v uvedené věci na Úřad pro ochranu osobních údajů i přímo.
bu durumda kişisel verilerin korunması için doğrudan ofise başvurma hakkı vardır.
The answers in this application form must be typed or written in block letters in Czech. If there is not enough 1. space for any answer, please enclose an additional sheet of paper.
Bu başvuru formundaki cevaplar İngilizce blok harflerle yazılmalı veya yazılmalıdır. Yeterli değilse herhangi bir cevap için boşluk, lütfen ek bir kağıt kağıdını alın.
The rights and duties of aliens residing in the Czech Republic are defined in Act No. 326/1999 regulating the residence of aliens in the Czech Republic and amending certain related acts as amended.
Çek Cumhuriyeti'nde ikamet eden yabancıların hakları ve görevleri, 326/1999 sayılı Kanun'da tanımlanmıştır.
The proceedings are deemed to be initiated on the date of delivery of the application to the competent authority. 1. The proceeding are 2. regulated by the Code of Administrative Procedure (Act No. 500/2004).
Çek Cumhuriyeti'nde yabancıların ikamet ve tadil gibi bazı ilgili eylemleri değişiklik. Dava 100. başvurunun yetkili makamlara teslim edildiği tarihte başlatılacak sayılır. İlerlemeler şunlardır 101. idari prosedür Kanunu ile düzenlenir (No. 500/2004 Yasası).
Personal data of aliens are processed by the Alien and Border Police for the purposes of proceedings in terms of Act No. 326/1999 and, in specified cases, by the Ministry of the Interior in compliance with Act No. 101/2000
Yabancıların kişisel verileri, yabancı ve sınır polisi tarafından dava amaçları doğrultusunda işlenir 326/1999 Sayılı Kanunun ve belirtilen durumlarda, 101/2000
regulating the protection of personal data as amended. The range of personal data to be disclosed in this application is defined in Section 87x, paragraph 2 of Act No. 326/1999.
Sayılı Kanun uyarınca İçişleri Bakanlığı kişisel verilerin korunmasının değiştirildiği şekilde düzenlenmesi. Bu konuda ifşa edilecek kişisel verilerin aralığı uygulama, 87x bölümünde, 326/1999
According to Section 159, paan alien ́s personal data may be released to the alien himself/herself and to authorities that require them for the purpose of tasks set by law. If the alien finds or believes that the processing of his/her personal data by the Alien and Border Police or by the Ministry of the Interior is inconsistent with Act No. 101/2000, he/she is entitled to request the processing authority to explain or to rectify the situation (in particular to correct, add or destroy personal data).If the processing authority fails to comply with such reguest, the alien is entitled to seek the assistance of the Personal Data Protection Office. The alien may directly contact the Personal Data Protection Office with reference to Section 21, paragraph 4 of Act No.101/2000.
bir yabancılar kişisel veriler yabancı kendisi/kendisi ve serbest bırakılabilir.yasalar tarafından belirlenen görevlerin amacı için onları gerektiren yetkililer. Yabancı bulursa veya inanırsa yabancı ve sınır polisi tarafından veya İçişleri Bakanlığı tarafından kişisel verilerinin işlenmesi 101/2000 Sayılı Kanun ile tutarsız olarak, işleme otoritesinin açıklama veya düzeltme talebinde bulunma hakkına sahiptir. durum (özellikle kişisel verileri düzeltmek, eklemek veya yok etmek için). İşleme yetkilisi başarısız olursa, böyle bir reguest ile, yabancı kişisel veri koruma Bürosunun yardım alma hakkına sahiptir. Uzaylı kişisel veri koruma ofisi ile doğrudan iletişime geçebilirsiniz Bölüm 21, paragraf 4 Yasası No.101/2000.
Svým podpisem potvrzuji úplnost a pravdivost uvedených údajů v žádosti/ I declare that I have answered all questions in this application fully and truthfully.
Aşağıda imzalanarak, istekte belirtilen verilerin eksiksiz ve doğruluğunu belgeliyorum.
Místo / Place ......................... Dne / Date ................................... Podpis / Signature ...............................
Yer / ............ Gün / Tarih ................................... İmza / İmza ...............................
Žádost přijal a podle dokladů ověřil: / Application received and documentation checked by:
Talep alınan ve doğrulanmış belgelere göre:
Místo / Place ............................ Dne / Date .............................. .................
Alınan uygulama ve Dokümantasyon tarafından kontrol: Yer / Yer ............................ Gün / Tarih ..................
Razítko a podpis / Official Stamp and Signature Průkaz o povolení k pobytu pro cizince předal / Resident Alien Card issued by: Místo / Place .................... Dne / Date .....................
Resmi damga ve imza Yabancılar için ikamet kartı ileri / ikamet yabancı Kart tarafından verilen: Yer / Yer .................... Gün / Tarih ..................... .........................................................
Razítko a podpis vydávajícího / Stamp and Signature of issuing Authority Převzetí Průkazu o povolení k pobytu č.: ....................................... pro cizince / The receipt of Resident Alien Permit Card No. Místo / Place ....................... Dne / Date ......................... ...................................................... Podpis / Signature Úřední záznamy / For office use only:
Damga ve veren imzası / Damga ve yetki veren imzası Bir oturma izni için Lisansın devralma no:....................................... yabancılar için / İkamet yabancı izin kartının alınması iyi. Yer / Yer ....................... Gün / Tarih ......................... ...................................................... İmza / İmza Resmi kayıtlar / sadece ofis kullanımı için: