Level 14 Level 16
Level 15

2017 ottobre-dicembre


159 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vřele doporučuji
raccomando cordialmente,calorosamente
vedlejší
collaterale,secondario,marginale (účinky,silnice,věta)/di fianco,accanto (místnosti)
litovat
dispiacersi di/per (čeho/koho), pentirsi di
vyplout na povrch
venir fuori,venire a galla (pravda)
zhasnout
spegnere (světla,lampu;vs.rozsvítit)
obřad
cerimonia,celebrazione (pohřební,svatební)
rozrušení
agitazione,turbamento,inquietudine („-ím nemohl usnout“)
probděl celou noc
„ha passato la notte in bianco“
kruhy pod očima
cerchi (scuri) sotti gli occhi
trefný
appropriato,pertinente,azzeccato (poznámka,odpověď,přezdívka)
jen se po tom zaprášilo
„è andato a ruba“
usmířit se
riconciliarsi,rappacificarsi (s kým)
vyčítat
rinfacciare,rimproverare (co komu)
zakopnout
inciampare (o co)/spostare con un calcio (co kam)
strkat strčit
spingere,dare una spinta [2] (do koho/čeho)/inserire,infilare (klíč do zámku)
opotřebovat
consumare,logorare (užíváním: nádobí,auto,
nadzvednout víko
sollevare il coperchio
podvést
ingannare (zákazníka,manžela)
pootevřít
aprire appena,schiudere (okno,dveře; vs. přivřít=socchiudere)
předělat
rifare (nos,práci)/rielaborare,cambiare (plán,šaty,nábytek)
přeřeknout se
impaperarsi (sbagliare parlando)
připlatit si
pagare un supplemento,sovrapprezzo (za rychlík)
uklonit se
fare un inchino
neublížil by ani kuřeti
„non farebbe male a una mosca“
vyletět do povětří
„saltare in aria“ (vybouchnout)
vzplanout
prender fuoco,divampare (...hněvem=infiammarsi di rabbia)
pomluva
calunnia,diffamazione (šířit -y o kom)
oplatit
ricambiare,ripagare (stejnou mincí=“rendere pan per focaccia“)
podplatit
corrompere,pagare sotto banco (uplatit)
ohebný
flessibile (materiál,-á větev)/flessivo (-é slovo)
částice
particella (elementární [fyz.],zájmenná [jaz.])
namazat
spalmare (chleba máslem,marmeládu na chléb,boty krémem)
uzavřít se do sebe
chiudersi in se stesso (o: do vlastních myšlenek)
přerušit
interrompere/sospendere (těhotenství),“tagliare“ (dodávku energie)
rozrušit
turbare,sconcertare,sconvolgere
narušit státní hranice
violare il confine
udržet tajemství
mantenere il segreto
zdržet se hlasování
astenersi dal voto
zadržet dech
trattenere il respiro
šumivý
effervescente,spumante,frizzante (-á tableta,-e víno)
rozpustit parlament
sciogliere il parlamento
spustit motor
avviare il motore
shodit váhu
perdere peso (buttar giù)
uhodil se o roh stolu
ha sbattuto contro l'angolo del tavolo
shodit přebytečná kila
eliminare i chili di troppo
co se mu přihodilo
„cosa gli è successo“ (stát se)
na obzoru
all'orizzonte
koncert odpadá
„il concerto è stato annullato (non si terrà)“
přepadla ho únava
„l'ha assalito la stanchezza“
propadl alkoholu
è diventato dipendente dall'àlcol (o: drogám)
vyniknout
eccellere,primeggiare (v čem)
vytáhnout
estrarre,tirar fuori (z kapsy,z vody)/tirar su (roletu,kotvu)
natáhnout si sval
stirarsi un muscolo
vytrhnout zub
estrarre un dente
přibrat na váze
„aumentare di peso“ (vs. ubrat)
velbloud
cammello
oznamovací,tázací,rozkazovací,podmiňovací způsob
(modo) indicativo,interrogativo,imperativo,condizionale
činný/trpný rod
forma attiva/passiva
býložravec
erbivoro (sost.)
lék účinkuje
„il farmaco fa effetto“ (o: zabírá,působí)
družice
satellite (satelit)
vybalit kufry
disfare le valigie (vs. zabalit)
neskákej mi do řeči
„non mi interrompere“
hořký jako pelyněk
„amaro come l'assenzio“ (erba)
neslyšně
impercettibilmente,silenziosamente,senza far rumore
lyska
folaga
ze vzteku
„dalla rabbia“ (něco udělat)
závazný
vincolante (termín, -á smlouva)
povětrnostní podmínky
condizioni atmosferiche
zubní kaz
carie (dentaria)
koneckonců
„dopotutto,in fin dei conti“
mys
capo,promontorio (... Dobré naděje)
namydlit
insaponare (... si ruce)
vymítat
esorcizzare (ďábla)
průsmyk
valico,passo,varco
podpaží
ascella(e)
nedoslýchavý
duro d‘orecchio/audioleso
závažnost problému
(la) serietà del problema
čestné slovo
„parola d‘onore“
chodí o holi
„cammina col bastone“ (hůl)
netopýr
pipistrello
pyl
polline
kopyto
zoccolo (koňské)/forma da scarpe (obuvnické)
klopýtat
inciampare (přes/o co; zakopávat)/brancolare
zpytovat svědomí
„fare un esame di coscienza“
pykat-odpykat
espiare,scontare,pagare per (za svůj zločin)
pyj
pene (anatom.; penis)
zpychnout
diventare superbo,montarsi la testa (úspěchem)
přepych
lusso (luxus)
pytlák
bracconiere (kdo pytlačí)
pilník
lima (na nehty; opilovat)
savec
mammifero
pikle
intrighi,complotto (politické; pl. m.)
ostříhat
tagliare i capelli,radere
nalíčit se
truccarsi (namalovat se)
vyhozená pojistka
fusibile saltato
zkrat
cortocircuito
výpadek proudu
interruzione di corrente
zámečník
fabbro ferraio (magnano; kdo vyrábí,opravuje, montuje kovové předměty)
bavlněný
(fatto) di cotone
lněný
(fatto) di lino (len)
slaměný
(fatto) di paglia (sláma; klobouk, -á střecha)
drobnost
piccolezza,nonnulla (maličkost)
sytý
sazio (člověk)/sostanzioso (oběd)/intenso (-á barva) (zasytit)
síra
zolfo
zásyp
borotalco (dětský)/materiale di riempimento
těsnění
guarnizione (sigillante) (vodovodní,oken)
pruhovaný
a strisce,a righe (-é tričko)
nenasytný
insaziabile
jistič
interruttore di protezione (salvavita)
zvon
sturalavandini (gumový)/campana
mnoho povyku pro nic
„molto rumore per nulla/tanto fumo e poco arrosto“
vír
vortice,turbine,mulinello (vzdušný, vodní)
návykový
che provoca assuefazione,dipendenza (-á látka,droga)
přežvýkavec
ruminante (sost.)
žvýkačka
gomma da masticare
zbožný
devoto,pio
projev vděčnosti
manifestazione di riconoscenza
mazlíček
cocchino/animale da compagnia („pet“)
zasloužil si to
„se l'è meritato!“
mazlit se
coccolare,accarezzare (s kým)
bradavka
capezzolo
upoutat pozornost
attirare,catturare l‘attenzione (koho)
macecha
matrigna (nevlastní matka)
k mému úžasu
„con mio (gran) stupore (meraviglia)“
s Karlovým bratrem
col fratello di Carlo
bez babiččiných kamarádů
senza gli amici della nonna
vyzývavý pohled
sguardo di sfida
dvojjazyčný
bilingue (nápis,text,slovník; vs. bilingvní díte)
průvan
corrente d'aria (zavři okno!)
Ježíšek naděluje dárky
„Gesù bambino porta i regali“
Damoklův meč
spada (m.) di Damocle
Tantalova muka
„supplizio di Tantalo“
proroctví
profezia,predizione (věštba)
Noemova archa
arca di Noè
na pokraji smrti
„in punto di morte“
Pandořina skřínka
„vaso di Pandora“
onemocněl rakovinou
„si è ammalato di cancro“
rokle
burrone (f.) (strž)
podědit
ereditare (po kom)
světec
santo (sost.) (f.: světice)
vládce
sovrano (neomezený, absolutní)
rvačka
rissa
modlitba
preghiera (náboženská)
trest odnětí svobody
pena detentiva
trestní řízení
rito penale
mít výhrady
avere delle obiezioni (k čemu)
hrdý
orgoglioso (na koho/co)
vyrovnat se
uguagliare (kvalitami; komu/čemu)
jedno a totéž
„tale e quale“
dvě stránky téže mince
„due facce della medaglia“
venčit psa
portare a spasso il cane
básnířka
poetessa
jednak
in primo luogo
vylézt na strom
arrampicarsi su un albero
pecka
nocciolo (třešní,švestek,broskví,datlí...)
trapný
imbarazzante,patetico,penoso (-á situace,-é ticho)
z legrace
per burla,per scherzo ( žertem)
na Karlově mostě
„su ponte Carlo“