Level 15 Level 17
Level 16

2018 aprile-giugno


106 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kadidlo
incenso
stesk
nostalgia (po čem)
sádra
gesso,ingessatura (mít co v ...)
rovné příležitosti
„pari opportunità“
vysněný
sognato,di sogno (-ý svět,-á dovolená)
skládka
discarica (odpadu)
zásuvka
cassetto (hovor. šuplík)/presa di corrente
překážka
ostacolo
snaha
sforzo,tentativo,aspirazione (o co dosažení)
nepřekonatelný
insuperabile,insormontabile
kloub
articolazione,giuntura
hůlka
bastoncino,bacchetta (jídelní,kouzelnická,lyžařská)
výhradně
esclusivamente,unicamente
neplodnost
infertilità,sterilità
karcinogenní
cancerogeno (agg.)
bezohledný
privo di riguardo (ke komu/čemu)
zamořit
infestare,contaminare
pravda vyšla najevo
„la verità è venuta a galla“
k pronájmu
„in affitto“ (vs. na prodej)
rovnodennost
equinozio (jarní/podzimní)
slunovrat
solstizio (zimní/letní)
podstoupit riziko
correre,esporsi a un rischio (čeho)
rozčarovat
disilludere,disincantare
zaskočit
prendere alla sprovvista (koho)/sostituire,supplire (za koho)/passare da (ke komu)
chechtat se
ridere fragorosamente (čemu)
stmívá se
„sta facendo buio“
barvivo
colorante (potravinářské;krevní ...=emoglobina)
čekanka
cicoria
podvýživa
malnutrizione,denutrizione
cukrovka
diabete (diabetes)/barbabietola da zucchero
plete se do cizích věcí
„si immischia nelle faccende altrui“
hádat z ruky
„leggere la mano“ (komu)
vzdát se naděje
„abbandonare le speranze“
po nemoci se sebral
„dopo la malattia si e' ripreso“
příznivý
favorevole,positivo (-é počasí,-á kritika,-é okolnosti)
vyznat
confessare,dichiarare (lásku komu)
probrat se z kómatu
„uscire dal coma“ (o: z bezvědomí,ze spánku)
vydat se na cestu
„mettersi in cammino“
obejít se
fare a meno di (bez čeho/koho)
vejde se do kapsy
„nella tasca ci entra“
urazil se
„si e' offeso“
kost a kůže
„pelle e ossa“ (kost a kůže)
závratná kariéra
„carriera vertiginosa“
velké zvíře
„un pezzo grosso“
výtvarné umění
„arti figurative“
potlesk
applauso (aplaus)
důl
miniera (zlatý,uhelný
v jednom kuse
„senza interruzione“
montérky
salopette da lavoro
holinky
stivali (f.)
na přelomu století
„sullo scorcio del secolo“
v doprovodu rodičů
„con l'accompagnamento dai genitori“
co do
„per quanto concerne,in termini di“ (počtu obyvatel,znalostí,...)
až na pár výjimek
„salvo qualche eccezione“
tesař
carpentiere (kdo opracovává dřevo, staví dřevěné konstrukce na stavbě)
před sto lety
cento anni fa (o: před stem let)
prvek
elemento (chemické,stavební,architektonické,gotické)
množina
insieme (mat.: čísel,bodů)
celý zpocený
„coperto di sudore“
výčitky svědomí
rimorsi di coscienza
kázání
predica,sermone/paternale,ramanzina
čtvrtina
un quarto (quarta parte)
desetina
un decimo (decima parte)
setina
un centesimo (centesima parte)
osm děleno dvěma
„otto diviso due“ (jsou čtyři)
tři násobeno dvěma
„tre per due“
tři na druhou
„tre alla seconda“ (je devět)
naděje dožití
„speranza di vita“
potrat
aborto
osa symetrie
asse di simmetria
sčítání lidu
censimento (della popolazione)
pokud se nepletu
„se non mi sbaglio“
prvočíslo
numero primo
spalničky
morbillo (pl.)
vylidňování
spopolamento
piniové oříšky
pinoli
zašpinit
sporcare,insudiciare,macchiare
kyčel
anca (f.)
nevolník
servo della gleba
mizera
mascalzone,canaglia („ty ...!“)
v jednom kuse
„continuamente,sempre,senza interruzione“ (bez přerušení,nepřetržitě)
jedna celá dvě
1,2
dvě celé tři
2,3
pět celých sedm
5,7
sto celých šest
100,6
metr krychlový
metro cubo
zákonodárná-výkonná-soudní moc
potere legislativo,esecutivo,giudiziario
poslanecká sněmovna
camera dei deputati
násilník
(uomo) violento,bruto,stupratore
vápník
calcio (kalcium, elemento Ca)
hořčík
magnesio (magnezium, elemento Mg)
obžalovaný
imputato,accusato (anche sost.)
výnosnost
tasso di rendimento,redditività
posádka
equipaggio (cabin crew)/guarnigione
podat odvolání
„ricorrere in appello“
udělit milost
„concedere la grazia“ (komu)
podnapilý
brillo,alticcio (trochu opilý)
následně
successivamente,di seguito,di conseguenza
špetka soli
„un pizzico di sale“
špetka soli
„un pizzico di sale“
umrtvení
anestesia (anestezie)
dvoudílný
a/in due pezzi,parti,puntate (žebřík,-é plavky)
mnohaletý
pluriennale (spor,-á zkušenost)
nabídka k sňatku
proposta di matrimonio
vládní nařízení
decreto governativo (vydat)
dvojtečka
„due punti“ (:)