Level 1 Level 3
Level 2

TEST 1 - PASSAGE 2


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
unique
duy nhất
achievement
thành tựu
rotate
quay tròn
central
quan trọng, trung tâm
ambitious
có tham vọng
restore
khôi phục, bình phục
major
chính, chủ yếu
challenge
thử thách, thách thức
situated
tọa lạc, nằm ở
canal
kênh đào
lower
hạ thấp
dismantle
tháo dỡ
launch
bắt đầu
authority
chính quyền
commemoration
sự kỉ niệm
region
vùng
numerous
vô số
construct
xây dựng
submit
nộp
shape
hình dáng
structure
cấu trúc
inspire
gây cảm hứng
manmade
nhân tạo
assemble
lắp ráp
accuracy
sự chính xác
crane
cần cẩu
lift
nâng lên
withstand
chịu đựng được
immense
to lớn, khổng lồ
constant
liên tục
robust
vững chắc
attach
đính kèm, dính vào
capacity
sức chứa
displace
chiếm chỗ
mass
khối lượng
seal
bịt kín
axle
trục xe
aqueduct
ống dẫn nước
elevate
nâng lên
owing to
bởi vì
via
thông qua
tunnel
đường hầm
opposition
sự phản đối
component
thành phần, bộ phận
monument
đài tưởng niệm
take into account
cân nhắc, xem xét
enable
cho phép
beneath
bên dưới
an array of
1 chuỗi, một loạt