Level 3 Level 5
Level 4

TEST 2 - PASSAGE 1


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
seabed
đáy biển
fleet
hạm đội tàu biển
battle
trận chiến
account
kể lại, tường thuật
witness
chứng kiến
outdated
cũ, lạc hậu
crew
thủy thủ đoàn
dispute
tranh cãi
attempt
cố gắng, nỗ lực
angle
góc
degree
độ
current
dòng chảy
erode
sói mòn
marine
dưới nước
organism
sinh vật
intact
không suy xuyễn
entire
toàn bộ
layer
tầng, lớp
clay
đất sét
obstruction
sự cản trở
approach
tiếp cận, đến gần
protrude
nhô ra
various
nhiều, đa dạng
fade
phai mờ
military
quân đội
initiate
bắt đầu, khởi xướng
examine
xem xét
ordinary
bình thường
technique
kĩ thuật
reveal
tiết lộ
excavation
sự khai quật
wreck
xác tàu chìm
artefact
cổ vật
salvage
cứu tàu đắm
feasible
khả thi
original
gốc, ban đầu
stage
giai đoạn
attach to
dính vào, đính kèm
wire
sợi dây
mud
bùn
hydraulic
thủy lực
frame
khung, sườn
precise
chính xác
archaeological
thuộc về khảo cổ
survey
khảo sát
delicate
mỏng manh, dễ vỡ
obscurity
sự vô danh, ít người biết
collaboration
sự hợp tác
operation
sự hoạt động
locate
định vị