Level 4 Level 6
Level 5

TEST 2 - PASSAGE 2


44 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
civilization
nền văn minh
ancient
cổ xưa
statue
bức tượng
settle
định cư
isolated
cô lập, cách li
transport
vận chuyển
carve
khắc vào
massive
to lớn, khổng lồ
identity
danh tính
extraterrestrial
thuộc về bên ngoài trái đất
linguistic
thuộc về ngôn ngữ
genetic
di truyền
ancestor
tổ tiên
folklore
văn học dân gian
sediment
trầm tích
preserve
bảo tồn
descendent
hậu duệ
wreck
xác tàu đắm
fragile
mong manh, dễ vỡ
scarce
khan hiếm
erosion
sự xói mòn
cannibalism
chế đọ ăn thịt người
collapse
sụp đổ
scenario
kich bản (những gì có thể xảy ra)
acceleration
tăng tốc
rival
đối thủ
dominance
sự thống trị
figure
con số
civil war
cuộc nội chiến
archaeologist
nhà khảo cổ học
indicate
chỉ ra, cho thấy
replica
bản sao
belly
bụng
convince
thuyết phục
calculate
tính toán
overrun
ngập tràn, nhiều
deforestation
sự phá rừng
stable
ổn định
immunity
sự miễn dịch
slave
nô lệ
shrivel
thu nhỏ, giảm
reckless
liêu, không cẩn thận
failure
khong làm 1 việc gì
base
nền tảng, nền móng