Level 2 Level 4
Level 3

Masumani Unite - Ma Lazi vore


96 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
masumani unite
üçüncü ünite
Atina
Pazar
Artaşeni
Ardeşen
Vitze
Fındıklı
Arkabi
Arhavi
Xopa
Hopa
Bocxa
Borçka
Batumi
Batum
Noğedi
Kemalpaşa
so
nerede nereye
Si so ore?
Neredesin?
Ma Mpolis vore.
Ben İstanbul'dayım.
Si sonuri ore?
Nerelisin?
Ma Xopuri vore.
Ben Hopalıyım.
Lazi
Laz
Kortu
Gürcü
Mergeli
Megrel
Turki
Türk
Sumexi
Ermeni Hemşinli
Abza
Abhaz
Xorumi
Rum
Ç̌erǩezi
Çerkes
Lazuri
Lazca
Turkuri
Türkçe
Korturi
Gürcüce
Mergeluri
Megrelce
İngilizuri
İngilizce
Si nam nena giçkin?
Sen hangi dili biliyorsun?
nam
hangi
Ma Lazuri miçkin.
Ben Lazca biliyorum.
miçkin
biliyorum
giçikin
biliyorsun
uçkin
biliyor
miçkinan
biliyoruz
giçkinan
biliyorsunuz
uçkinan
biliyorlar
Ma Lazuri doviguram.
öğreniyorum
doviguram
öğreniyorum
diguram
öğreniyorsun
digurams
öğreniyor
doviguramt
öğreniyoruz
diguramt
öğreniyorsunuz
diguraman
öğreniyorlar
Ma Lazuri visinapam.
Ben Lazca konuşuyorum.
visinapam
konuşuyorum
isinapam
konuşuyorsun
isinapams
konuşuyor
visinapamt
konuşuyoruz
isinapamt
konuşuyorsunuz
isinapaman
konuşuyorlar
ar
bir
jur
iki
sum
üç
otxo
dört
xut
beş
aşi
altı
şǩit
yedi
ovro
sekiz
çxoro
dokuz
vit
on
viťoar
on bir
viťojur
on iki
viťosum
on üç
viťootxo
on dört
viťoxut
on beş
viťoaşi
on altı
viťoşkit
on yedi
viťoovro
on sekiz
viťonçxoro
on dokuz
eçi
yirmi
eçi do ar
yirmi bir
eçi do vit
yirmi iki
eçi do viťoar
otuz
jureneçi
kırk
jureneçi do xut
kırk beş
jureneçi do vit
elli
jureneçi do viťoxut
elli beş
sumeneçi
altmış
semeneçi do vit
yetmiş
otxoneçi
seksen
otxoneçi do vit
doksan
otxoneçi do viťoar
dosan bir
oşi
yüz
juroşi
iki yüz
juroşi vit
iki yüz on
şilya
bin
Saaťi otxo ren.
Saat dört.
Si naǩo tzaneri ore?
Kaç yaşındasın?
Ma eçi tzaneri vore.
Ben yirmi yaşındayım.
naǩo
kaç
badi
yaşlı erkek
̌p̌anda
her zaman
dida
yaşlı kadın
muşeni-ki
çünkü
ağani
yeni
mteli
herkes hepsi