Level 4 Level 6
Level 5

Maxutani Unite - Mu Dulya İkum?


82 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
maxutani unite
beşinci ünite
Mu dulya ikum?
Ne iş yapıyorsun?
dulya
madulye
işçi
muendisi
mühendis
maxaçke
çiftçi
politzi
polis
abuǩaťi
avukat
asǩeri
asker
terzi
terzi
ťoxťori
doktor
piloťi
pilot
maç̌are
yazar
mabirale
şarkıcı
maçxome
balıkçı
memuri
memur
dogurale
öğrenci
magurale
öğretmen
vikum
yapıyorum
ikum
yapıyorsun
ikums
yapıyor
vikumt
yapıyoruz
ikumt
yapıyorsunuz
ikuman
yapıyorlar
Si so içalişam?
Nerede çalışıyorsun?
Ma mektebis viçalışam.
Okulda çalışıyorum.
pavriǩa
fabrika
mektebi
okul
posťaxana
postane
universite
üniversite
xasťaxana
hastane
ofisi
ofis
onťule
tarla
havaalani
havaalanı
ǩaraǩoli
karakol
limani
liman
viçalişam
çalışıyorum
içalişam
çalışıyorsun
içalişams
çalışıyor
viçalişamt
çalışıyoruz
içalişamt
çalışıyorsunuz
içalişaman
çalışıyorlar
Si so skidur?
Nerede yaşıyorsun?
psikidur
yaşıyorum
skidur
yaşıyorsun
skidun
yaşıyor
psikidurt
yaşıyoruz
skidurt
yaşıyorsunuz
skidunan
yaşıyorlar
Si muǩu tzana ren Ankaras skidun?
Kaç yıldır Ankara'da yaşıyorsun?
muǩu tzana ren
kaç yıldır
muǩu tuta ren
kaç aydır
muǩu ndğa ren
kaç gündür
muǩu saati ren
kaç saattir
oyapu
olmak
Si mu oyapu minon?
Ne olmak istiyorsun?
minon
istiyorum
ginon
istiyorsun
unon
istiyor
minonan
istiyoruz
ginonan
istiyorsunuz
unonan
istiyorlar
Si so ulur?
Nereye gidiyorsun?
Ma mektebişe vulur.
Ben okula gidiyorum.
şe şa
a e
vulur
gidiyorum
ulur
gidiyorsun
ulun
gidiyor
vulurt
gidiyoruz
ulurt
gidiyorsunuz
ulunan
gidiyorlar
logantaşe
lokantaya
dulyaşe
işe
oxorişe
eve
şuri
kişi
hek
orası orada
tağdilis
tatilde
nçai
çay
p̌tzilumt
topluyoruz
gamapçamt
satıyoruz
içinem
biliyorsun
moro
elbette tabiki