Level 5 Level 7
Level 6

Maaşani Unite - Xura-Çkuni


104 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
maaşani unite
altıncı ünite
xura-çkuni
bedenizmiz
ti
baş
toma
saç
ofidi
kaş
toli
göz
ǩva
alın
ğva
yanak
uci
kulak
çxindi
burun
çabri
dudak
p̌ici
ağız
nuǩu
çene
ali
boğaz
mxuci
omuz
bobra
göğüs
xanç̌ali
kol
biǩiç̌i
dirsek
ump̌a
göbek
şka
bel
korba
karın
xe
el
ǩiti
parmak
mesoğoni
kasık
burguli
diz
ğanci
baldır
ťriǩi
bacak
nena
dil
ťabu
topuk
ǩuçxe
ayak
didi
büyük
ç̌uťa
küçük
gundze
uzun
mǩule
kısa
mskva
güzel
beťi
çirkin
mç̌ipe
ince
mçxu
kalın
Ma mskva tolepe miğun.
Güzel gözlerim var.
Muperi toma ğiğun?
Nasıl saçların var?
miğun
sahibim
giğun
sahibsin
miğunan
sahibiz
giğunan
sahibsiniz
uğunan
sahibler
Şanas ti atzǩunen.
Şana'nın dişi ağrıyor.
matzǩunen
benim ağrıyor
gatzǩunen
senin ağrıyor
atzǩunen
onun ağrıyor
matzǩunenan
bizim ağrıyor
gatzǩunenan
sizin ağrıyor
atzǩunenan
onlarım ağrıyor
Si mu gağoden?
Ona ne oluyor?
mağoden
bana oluyor
gağoden
sana oluyor
ağoden
ona oluyor
mağodenan
bize oluyor
gağodenan
size oluyor
ağodenan
onlara oluyor
Si mu ikum?
O ne yapıyor?
vibonam
yıkıyorum
ibonam
yıkıyorsun
ibonams
yıkıyor
vibonamt
yıkıyoruz
ibonamt
yıkıyorsunuz
ibonaman
yıkıyorlar
vitsxonam
tarıyorum
itsxonam
tarıyorsun
itsxonams
tarıyor
vitsxonamt
tarıyoruz
itsxonamt
tarıyorsunuz
itsxonaman
tarıyorlar
viçxam
fırçalıyorum
içxam
fırçalıyorsun
içxams
fırçalıyor
viçxamt
fırçalıyoruz
içxamt
fırçalıyorsunuz
içxaman
fırçalıyorlar
Si mute ǩibri içxam?
Neyle dişini fırçalıyorsun?
Ma furç̌ate ǩibri viçxam.
Fırçayla dişimi fırçalıyorum.
mute
ne ile
te ten
ile ayla
furç̌ate
fırçayla
tzǩarite
suyla
sap̌onite
sabunla
otsxecite
tarakla
do
ve
sap̌onite do tzǩarite
su ve sabunla
mundes
ne zaman
p̌anda
her zamana
poťe
hiçbir zaman
ordo ordo
sık sık
ǩata ç̌umanis
her sabah
ǩata lumcis
her akşam
ǩata seris
her gece
ǩata ndğas
her gün
şura
koku
çkva do çkva
başka başka
p̌eya
acaba
opşa
dolu
ziťa
kelime
steri
gibi
mutxa
şey
ntsaşa extit
teşekkürler