Level 8
Level 9

Maçxoroni Unite - Ǩaťa Ndğeri Dulyape


81 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
maçxoroni unite
dokuzuncu ünite
ǩaťa ndğeri dulyape
günlük işler
ağani
yeni
ziťape
kelimeler
vikitxam
okuyorum
ikitxam
okuyorsun
ikitxams
okuyorlar
vikitxamt
okuyoruz
ikitxam
okuyorsunuz
ikitxaman
okuyorlar
ordo
erken
moviseler
kalkıyorum
moiseler
kalkıyorsun
moiselen
kalkıyor
moviselert
kalkıyoruz
moiselert
kalkıyorsunuz
moiselenan
kalkıyorlar
televuzi
televizyon
votzǩer
izliyorum
otzǩer
izliyorsun
otzǩers
izliyor
votzǩert
izliyoruz
otzǩert
izliyorsunuz
otzǩeran
izliyorlar
movişvacam
dinleniyorum
moişvacam
dinleniyorsun
movişvacams
dinliyor
movişvacamt
dinleniyoruz
moişvacamt
dinleniyorusunuz
moişvacaman
dinleniyorlar
govixadzirer
hazırlanıyorum
goixadzirer
hazırlanıyorsun
goixadziren
hazırlanıyor
govixadzirert
hazırlanıyoruz
goixadzirert
hazırlanıyorsunuz
goixadzireran
hazırlanıyorlar
gop̌ǩutsxur
uyanıyorum
goǩutsxur
uyanıyorsun
goǩutsxun
oyanıyor
gop̌ǩutsxurt
uyanıyoruz
goǩutsxurt
uyanıyorsunuz
goǩutsxunan
uyanıyorlar
vibonam
yıkıyorum
vimxor
yiyorum
vulur
gidiyorum
pşum
içiyorum
oǩitxu
okumak
Si mundes dersi içalişam?
Ma lumcis Dersi viçalişam.
aina
hiç
mupe
neler
gyari
yemek
ç̌umeri gyari
kahvaltı
lumcineri gyari
akşam yemeği
Saaťi naǩo ren? (Nam saaťi ren?)
Saati otxo ren(on).
dersi-şǩule
dersten sonra
saaťi viti-şǩule
saat bireden sonra
Mi-ǩala dersi içalişam?
Ma skani-ǩala dersi viçalişam.
burti
top
arabate
arabayla
p̌isikleťite
bisikletle
uçağite
uçakla
tirenite
trenle
otobusite
otobüsle
kuçxete
yayan
mute
ne ile
soǩağis
sokakta
ǩai domatzonen
hoşuma gidiyor
Sipori xuraşi ǩaoba şeni dido beciťi ren.
Spor sağlık için çok önemlidir.
leba
geç
viucam
dinliyorum
ondğeri-şǩule
öğleden sonra
içoden
bitiyor
govikter
geri dönüyorum
gamavulur
dışarı çıkıyorum
burti vister
top oynuyorum
orapes
zamanlar
Baba-çǩimik mibecğams.
Babam kızıyor.
ar saaťi-konari
bir saat kadar
oǩovisinapamt
sohbert ediyoruz
xadzi mayen
haz duyuyorum
domatzonen
hoşlanıyorum