Level 12 Level 14
Level 13

181 - 195


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ar imeall na sochaí
on the margins of society
gan pingin rua
penniless
daoine plódaithe srón ar thóin
people crowded in together
gineann an bochtanas fadhbanna eile
poverty leads to other problems
ní thuigeann an sách an seang
rich don't understand the poor
Clann Shíomóin
Simon community
níl inti ach an craiceann agus na cnámha
she's only skin and bones
Cumann Naomh Uinseann de Pól
St. Vincent de Paul society
ag streachailt leis an saol
struggling with life
caite ar charn aoiligh na beatha
thrown on the scrap heap of life
dífhostaithe
unemployed
vacsaíniú ar ghalar
vaccinations against disease
beo bocht
very poor
fáinne fí
vicious circle
oibrithe deonacha
voluntary workers