Level 26 Level 28
Level 27

391 - 405


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a chur ar an méar fhada
to delay (idiom)
ní bhíonn néal gan ghealán
every cloud has a silver lining
ciseal ozón
ozone layer
toisc a ainnise is atá cúrsaí
because of how bad things are
tá súil an iolair ag X
X has an eagle's eye
cáináisnéis
budget
cóimheas idir daltaí agus múinteoirí
the ratio between pupils and teachers
cóimheas
ratio
dochtúirí comhairleacha
consultant doctors
liostaí feithimh
waiting lists
earnáil príobháideach
private sector
an bhearna a líonadh
to fill the gap
san áireamh
included
is é an donas ar an scéal
the worse part of the story is
nach n-earcófar daoine ina n-áit
people won't be recruited to take their place