Level 31 Level 33
Level 32

466 - 480


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
go toilteanach nó go neamhthoilteanach
willingly or unwillingly
luach saothair
the value of their work
cladaigh choimhthíocha
foreign shores
murab ionann is an lá inniu
unlike nowadays
glúin i ndiadh glúine
generation after generation
ar an drabhlás
on the tear
cúis náire dúinn
a source of embarrasment to us
Tá neart conspóide cruathaithe ag an gcinneadh
the decision has created a controversy
iarmhairtí a ngníomhartha
consequences of their actions
dála an scéil
by the way
Ní fios cén fáth
it's not known why
tháinig sé chun suntais
he came to attention
na blianta siar
years ago
liúntais teaghlaigh
household allowance
an t-easnamh a laghdú
to decrease the deficiency