Level 34 Level 36
Level 35

511 - 525


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tá fadhb le caighdeán íseal...
there's a problem with a low standard of
sin iad na fadhbanna. Céard iad na réitigh?
They're the problems. What are the solutions?
tionchar dearfach
positive effect
nósanna tiománaithe
the habits of drivers
ceamaraí luais
speed cameras
miolliú ar na bóithre
slowing-down on the roads
tá oideachas ag teastáil
education is needed
na feachtais fógraíochta éagsúla
the different advertising campaigns
criosanna sábhála
safety belts
in éadan a chéile
head on
bradmharcach
joyrider
tá na milte drochghortú
thousands are badly injured
taobh thiar de gach staitistic mar sin tá máithreacha, aithreacha, mic, iníonacha, cairde
behind every statistic like that there's mothers, fathers, sons, daughters, friends.
teorainn alcóil atá ceadaithe agus tú ag tiomáint
the legal limit of alcohol allowed while driving
in Éirinn
in Ireland