Level 35 Level 37
Level 36

526 - 540


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bhris sé mo chroí ag feachaint ar an gcréatúr bocht
it broke my heart to look at the poor creature
Conas a thagann siad slán ó a léithid?
How do they get through something like that?
gan aon agó is ceist chasta chigilteach í
without a doubt it's a complicated, sensitive question
go fíochmhar agus go brúidiúil
fiercely and brutally
is iontach go deo an obair a dhéanann X
it's brilliant the work that X does
ainniseoirí na sráideanna
the suffering people on the streets
brúnna agus lóistín
hostels and shelter
cabhair phraiticiúil
practical help
tá súil agam nach mbeadh aon ghá leis
I hope there won't be a need for it
dúluachair an gheimhridh
bad weather of the winter
tá siad feicthe againn go léir
we've all seen them
go moch ar maidin
early in the morning
saol daoine neamhúrchoideacha i mbaol
putting the lives of innocent people in danger
ní hamhalaidh atá
it is not so
rinneadh iarrachtaí é a léiriú don phobal
efforts were made to show it to the public