Level 38 Level 40
Level 39

571 - 585


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
toisc nár tógadh leis iad
because they weren't raised with them
a bhuí do
thanks to
tá domhan nua ag oscailt dóibh
a new world is opening to them
ní annamh
not unusual
burtha faoina dtarlóidh dóibh
worried about what would happen to them
árachas sláinte
health insurance
maolaíonn sé an bhuairt beagáinín
it reduces the worry a little
mo ghraidhin iad
I pity them
i mbealach an-chruálach ar fad
in a very cruel way
cártaí leighis
medical cards
chúlaigh an rialtas
the government backed down
ag dó na geirbhe
concerning
líne chabhrach
helpline
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Health Service Executive
ionchas saoil
life expectancy