Level 2
Level 1

1 - 15


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Dá mbeadh soineann go Samhain bheadh breall ar dhuine éigin
You can't please everybody
Tús maith leath na hoibre
A good start is half the work
Ní bhíonn saoi gan locht
Nobody's perfect
I dtús na haicíde is fusa í a leigheas
It's easier to cure a disease at the start
is fearr an tsláinte ná na táinte
health is better than wealth
I ndiaidh a chéile a thógtar na caisleáin.
things happen slowly
níl aon tinteán mar do thinteán féin
there's no place like home
Is olc an ghaoth nach séideann maith do dhuine éigin
it's an ill wind that doesn't blow some good
ní féidir ceann críonna a chur ar cholainn óg
you can't put an old head on young shoulders
Is ait an mac an saol
life is odd
ní neart go cur le chéile
there's strength in unity
is minic a bhíonn duine agus a chosúlacht in aghaidh a chéile
don't judge by appearances
filleann an feall ar an bhfeallaire
what goes around comes around
is fearr déanach ná choíche
better late than never
oíche shúgach, maidin bhrónach
a merry night, a sorry morning