Level 16 Level 18
Level 17

Unsorted reading - 2


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yadırğamaq
get out of the habit
kəniz
concubine
hiyləgər
сunning, artful
naz-qəmzə ilə
сoquettish
qəmzə
coquetry
əyan
сourtier, grandee
vay halına
have only yourself to blame
keşikçi
warder, guard
zəncirləmək
put into chains, fetter
zindan
prison, dungeon
qürur duymaq
be proud of
qəzəb
anger, fury, rage
hürmək
bark
miyovuldamaq
mew, meow
pırtlaşmış
dishevelled, shaggy
qısılmaq
cuddle, press to
yazıqcasına
lamentably
qovmaq
turn out, drive out
hirslə
angrily
boylanmaq
look out
qulluq etmək
look after, serve, nurse
küsmək
quarrel (verb)
küsmə
quarrel (noun)
qızğın
heated, hot-tempered
sarımaq
tie, bind
güzəşt etmək
give in, concede
meşəbəyi
forester
cummaq
pounce on
hücum etmək
attack, assault
dırmaşmaq
clamber, scramble
qapmaq
grip, grasp, bite
küy
noise
bəhs etmək
narrate
süqut etmək
fall, break down
məskən salmaq
settle
nəvə-nəticə
descendant, offspring
aqil
wise, sage (adj)
ərən
sage, wise (noun)
devirmək
overthrow, overturn
qəddar
cruel
qul
slave
zənbil
basket
əmizdirmək
bring up, nurse, breast-feed
səbətə
skeleton
gövdə
trunk (tree), stature, body (car)