Level 17 Level 19
Level 18

Unsorted reading - 3


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
axmaq
silly
dartmaq
pull
hörük
plait
hörükcük
"short" plait
zingildəmək
squeal
dişləri qıcamaq
show one's teeth
quyruq
tail
təlaşa düşmək
be startled
dimdik
beak
tumarlamaq
to smooth, pat
vaz keçmək
change one's mind
yəni
thus, indeed, that is
sürü
herd, flock
yaralamaq
wound, injure
cəngavər
knight
zülm
tyranny, oppression, torture
daxma
izba
zalım
tyrant, oppressor, torturer
ağa
boss, master, owner
pənah gətirmək
refuge, to entrust oneself
rəiyyət
ruck, churl
əcdad
ancestor
əbədi
eternal
abidə
monument
ədəbi
literary
dirək
post, pole
dayaq
prop, rest, bearing
sütun
column, pillar
çətir
umbrella
hədələmək
threaten
iştaha
appetite
cizgi
line, stroke, dash
cürət etmək
dare, take the liberty
qatil
killer, murderer
cəllad
hangman, executioner
müqəssir
culprit
qarovul çəkmək
guard, keep watch
hədər yerə
for no purpose, for nothing
cəld
adroit, deft
cəlb etmək
attract, engage
öhdəsindən gəlmək
cope (with)
çalxalanmaq
to splash
mayallaq aşmaq
to tumble
seyr etmək
admire, watch
feyzyab olmaq
enjoy (work of art)
daşımaq
carry, transfer
tarazlamaq
to balance, keep balance