Level 21 Level 23
Level 22

Unsorted reading - 7


56 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pərt olmaq
be embarassed / confused
piada
afoot, pawn (chess), infantryman
şam
dinner, candle, pine(-tree)
böyür
side, flank
tabelik
subordination
varis
heir, successor
miras
legacy, inheritance, trophy
məhrum etmək
deprive
mərhum
deceased
bətn
womb
tənək
vine
sadiq
devoted, loyal
bəhanə
excuse
böhran
crisis
basdırmaq
bury
iradə
will, wish (noun)
sığırçın
starling
sığırçın evi
birdhouse
çömbəlmək
to squat
hürkmək
be timid, be afraid
asqı
suspension (car)
hifz etmək
guard, protect, favour
sərkərdə
commander
kol-kos
bushes, shrubs
top
ball, cannon, bundle
ziyafət
feast, carousal
ziyarət
visit (noun)
qəm, kədər, qüssə
grief, sorrow
darmadağın etmək
raze, totally defeat
müflis olmaq, iflasa uğramaq
go bankrupt
müflislik, iflas
bankruptcy
uğramaq
undergo
azarkeş
fan, supporter
diri
alive
çiy
raw
qovurmaq, qızartmaq
roast
məhrəm
confidential
dair
in relation to
xaric etmək
expel, exclude
cüzdan, pul kisəsi, pul qabı
purse
məlhəm
сream, grease, balsa
intihar
suicide
zərf
envelope, adverb
tərifləmək
to praise
əsir
captive, prisoner
qırmaq
to shatter
sındırmaq
to brake, crush
istehza
irony, mockery, ridicule
təhrik etmək
instigate, incite
təqdir etmək
encourage, reward
sərsəm
idiot
ucbatından, üzündən
because of (negatively)
keçəl, daz
bald
qaşqabaqlı
gloomy
xalis
pure
zənci
black, Negro