Level 23 Level 25
Level 24

Unsorted reading - 9


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
məsələ
problem (math), example, issue
mürəkkəb ləkəsi
blur
pinti
untidy
boyunca
along
boğucu
stuffy, sultry
rütubətli
humid
qüllə, vışka
tower
ilıq
warm
mövsüm
season
fəsil
season, chapter
dalğa
wave
dalğıc
diver
ləpə
water-wave, kernel, nucleus
qabıq
skin, bark, rind, shell, cover
dib
bottom
sərt
sharp, steep, dashing, stern
dayaz
shallow
ət suyu
bouillon
hovuz
pool
hövzə
basin
məyus etmək
disappoint, sadden
balıqqulağı
sea shell
yalın
bare (hands, legs)
lüt
naked (person, object)
çılpaq
nude, exposed
ayaqyalın
barefoot
vicdan
conscience
diş çöpü
toothpick
pulcuq
(fish) scales
itaət etmək
worship, obey
qamçı
lash, scourge
şallaq
whip
təhqir
insult, offence
hüzur
(to go) cap in hand to
üzü tutmaq
turn to
dillənmək
respond
təpmək
spade up, stuff smth.
ikən
whilst
qulaqardına vermək
turn a deaf ear
ardı
continuation
əhəmiyyət
significance, importance
mötərizə
brackets, parentheses
bəraət qazanmaq
justify oneself, make excuses
yükləmək
load, download, upload
qayıq
boat
heyət
crew, staff
işgüzarcasına
businesslike
nəzərə almaq
consider, appreciate
nəzər
look, glance
yarış
competition, contest
xatırlamaq
remember, recall
əl atmaq
point with hand
əl etmək
wave hand
kibrit
match (noun)
alışqan
lighter
çəllək
barrel
dolça
jug
döngə
turn(ing)
dönüş
return, U-turn
isitmək
warm up